Fugaku

Products from Fugaku

Fugaku
Buy Fugaku products online at DICTUM.

Fugaku Namaki

€33.50

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 712935

Fugaku Sentei

€37.70

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 712937

Fugaku Edauchi

€37.70

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 712930

Replacement Blade for Fugaku Namaki 270

€20.90

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 712940

Replacement Blade for Fugaku Edauchi 300

€24.80

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 712933

Replacement Blade for Fugaku Sentei 270

€21.70

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 712942

Replacement Blade for Fugaku Namaki 300

€22.20

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 712941

Replacement Blade for Fugaku Edauchi 270

€22.70

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 712931

Replacement Blade for Fugaku Sentei 300

€22.20

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 712943

Fugaku Telescopic Saw with Leather Sheath

€219.00

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 712978