Garden shears

Garden shears
1 of 6
»Asuka« Pruning Shears
 

»Asuka« Pruning Shears

€192.00

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 746255

Hidehisa Pruning Shears
 

Hidehisa Pruning Shears

€149.00

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 707489

Pruning Shears with Leather Wrapping
 

Pruning Shears with Leather Wrapping

€116.50

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 718133

»Toyama« Pruning Shears, Stainless Steel
 

»Toyama« Pruning Shears, Stainless Steel

€109.00

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 730123

Pruning Shears in Miniature Version
 

Pruning Shears in Miniature Version

€85.00

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 718184

Ergonomic Pruning Shears
 

Ergonomic Pruning Shears

€98.60

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 707487

Small Pruning Shears (for Women)
 

Small Pruning Shears (for Women)

€77.70

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 707417

Kijo Pruning Shears
 

Kijo Pruning Shears

€27.60

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 718169

Okatsune Pruning Shears

€50.30

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 718433

Pruning and Vine Shears
 

Pruning and Vine Shears

€73.90 €65.00

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 718115

Ergonomic Pruning Shears with Leather Sheath
 

Ergonomic Pruning Shears with Leather Sheath

€99.90

incl. VAT plus shipping costs

Article No. 707488

1 of 6