Westliche Holzhobel

1 von 2
Ulmia Reform-Putzhobel
 

Ulmia Reform-Putzhobel

167,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 703925

Ulmia Putzhobel
 

Ulmia Putzhobel

85,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 703926

Ulmia Doppel-Simshobel
 

Ulmia Doppel-Simshobel

79,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 703928

Ulmia Grundhobel
 

Ulmia Grundhobel

99,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 703929

Ulmia Raubank
 

Ulmia Raubank

145,00 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 703927

Einhandhobel von Philip Marcou
 

Einhandhobel von Philip Marcou

129,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 703970

Bridge City HP-8 Mini-Einhandhobel
 

Bridge City HP-8 Mini-Einhandhobel

149,00 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 720954

Bridge City HP-9 v2 Blockhobel mit wendbarem Hobeleisen
 

Bridge City HP-9 v2 Blockhobel mit wendbarem Hobeleisen

749,00 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 720955

Bridge City HP-12 Bankhobel mit wendbarem Hobeleisen
 

Bridge City HP-12 Bankhobel mit wendbarem Hobeleisen

999,00 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 720956

E.C.E. Einhandhobel
 

E.C.E. Einhandhobel

69,60 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 703101

E.C.E. Primus Reform-Putzhobel
 

E.C.E. Primus Reform-Putzhobel

187,00 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 703105

E.C.E. Putzhobel
 

E.C.E. Putzhobel

72,70 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer 703109

1 von 2