Polityka zwrotów

Artykuł,

  • który jest zabrudzony lub uszkodzony w stopniu wykraczającym poza przyjęte normy lub,
  • który posiada ślady użytkowania, których nie można ocenić podczas odpowiednich testów lub które nie wynikłyby podczas testów przeprowadzonych w jednym z naszych sklepów stacjonarnych, lub
  • którego etykieta identyfikacyjna lub metka z ceną zostały usunięte, lub
  • którego opakowanie może stanowić czynnik wartości dodanej, a owe oryginalne opakowanie jest uszkodzone lub zagubione,

w zależności od indywidualnej oceny przypadku, nie jest przyjmowany lub jest przyjmowany dopiero po potrąceniu rozsądnej rekompensaty za użytkowanie.

W przypadku zwrotów z Niemiec w pudełku wysyłkowym znajduje się odpowiednia etykieta zwrotna. Etykiety zwrotne dla innych krajów są dostępne online, na koncie klienta lub na żądanie w naszym dziale obsługi klienta. Należy pamiętać, że etykieta zwrotna jest ważna tylko w przypadku zwrotu z kraju, do którego odbiorca pierwotnie zamawiał przesyłkę.