Z czy bez VAT.?
Niewybranie żadnej opcji spowoduje wyświetlanie cen z VAT.