Informacje na temat (starych) urządzeń elektrycznych/elektronicznych

Poniższe informacje są skierowane do prywatnych gospodarstw domowych korzystających ze sprzętu elektrycznego i/ lub elektronicznego. Proszę zwrócić uwagę na te ważne informacje w celu przyjaznego dla środowiska usuwania starych urządzeń jak i dla własnego bezpieczeństwa.

1. Informacje na temat utylizacji (starego) sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz znaczenia symbolu zgodnie z załącznikiem 3 do ElektroG

Właściciele starych urządzeń muszą oddzielić je od nieposortowanych odpadów komunalnych. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być zatem usuwany jako nieposortowany odpad komunalny, a w szczególności nie powinien być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Co więcej, należy te stare urządzenia zebrać osobno i zutylizować, na przykład, za pośrednictwem lokalnych systemów zbiórki i zwrotu.

Właściciele starych urządzeń muszą również oddzielić stare baterie i akumulatory, które nie są zamknięte wewnątrz starego urządzenia, przed oddaniem ich w punkcie zbiórki.

To ostatnie nie ma zastosowania, o ile stare urządzenia są oddzielone od innych, w celu przygotowania do ponownego użycia zgodnie z § 14 ustęp 5 zdanie 2 i 3 ElektroG w ramach wyboru przez publiczne władze zajmujące się usuwaniem odpadów, aby przygotować je do ponownego wykorzystania.

Dzięki symbolowi zgodnemu z załącznikiem 3 do ElektroG właściciele mogą rozpoznać stare urządzenia, które mają być rejestrowane oddzielnie od nieposortowanych odpadów komunalnych na koniec okresu ich użytkowania. Symbol oddzielnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego obrazuje przekreślony kosz na kółkach i wygląda jak poniżej:

Piktogramm Abfalltonne

2. Informacje o możliwościach zwrotu starych urządzeń

Zgodnie z ElektroG, jesteśmy zobowiązani do przyjęcia starych urządzeń lub do ustanowienia odpowiednich punktów zbiórki do zwrotu starych urządzeń elektronicznych dla prywatnych gospodarstw domowych. Proszę, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta (Tel: +49 (0)9931 4058-901; Mail: info@dictum.com), jeśli chcesz

  • zwrócić stare urządzenia w zwyczajnych domowych ilościach o długości krawędzi do 25 cm bez kupowania nowego produktu lub
  • chcesz zwrócić większe stare urządzenia i kupić od nas podobne urządzenie (stare urządzenie tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co nowe urządzenie)

Możesz również zwrócić stare urządzenia bezpośrednio do jednej z naszych lokalizacji lub do naszego magazynu wysyłkowego: Dictum GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 3, 94447 Plattling.

Jeżeli istnieje ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi z powodu zanieczyszczenia starego urządzenia, można odmówić jego przyjęcia.

Właściciele starych urządzeń mogą również przekazać je w ramach opcji zwrotu lub zbiórki starych urządzeń, które zostały skonfigurowane i udostępnione przez publiczne władze zajmujące się utylizacją odpadów, aby zapewnić właściwą utylizację starych urządzeń. Może być również możliwe pozbywanie się tam sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu ponownego użycia sprzętu. Więcej informacji można uzyskać z odpowiedniego punktu odbioru lub zwrotu.

3. Informacja o ochronie danych

Na starych urządzeniach, które mają zostać usunięte, czasami znajdują się wrażliwe dane osobowe (np. na komputerze PC lub smartfonie), które nie mogą dostać się w ręce osób trzecich.

Wyraźnie zaznaczamy, że użytkownicy końcowi starych urządzeń są odpowiedzialni za usunięcie danych osobowych na starych urządzeniach, które mają zostać usunięte.