Zaangażowanie społeczne

Nasza misja: Zrównoważony rozwój i wzmacnianie rzemiosła

Często jesteśmy pytani, czy i jak Dictum angażuje się w sprawy społeczne. Odpowiedź jest dla nas oczywista. Jako średniej wielkości przedsiębiorstwo ponosimy szczególną odpowiedzialność wobec swoich pracowników. Naszym głównym zadaniem jest zrównoważone gospodarowanie i rozwój. Wymaga to od nas pełnego zaangażowania i koncentracji. Skupiamy się na intensyfikacji naszych działań w tym obszarze. Tylko w ten sposób zapewnimy na lata miejsca pracy i wniesiemy cenny wkład w rozwój społeczeństwa.

Stąd też społeczne zaangażowanie Dictum - w szerszym znaczeniu - wymaga dokładnej analizy: Czy to zaangażowanie ma sens i czy daje się pogodzić z główną działalnością Dictum - rzemiosłem? Czy w ogóle starczy nam jeszcze sił, by sprostać własnym ambicjom związanym z tym dodatkowym zadaniem? W szczególności ten drugi aspekt bywa często niedoceniany lub wręcz świadomie ignorowany. Na społeczne zaangażowanie możemy sobie pozwolić tylko wówczas, gdy nie zagrozi to właściwej misji naszego przedsiębiorstwa i poświęcimy się temu z absolutną konsekwencją.

Dlatego jako jedną z naszych zasad przyjęliśmy samokrytyczne podchodzenie do tej kwestii i w pełni autonomiczne podejmowanie decyzji - czy i w jaki sposób się angażować. Oczywiste wydaje się nam, że decydującą rolę odgrywa tutaj rzemiosło. Nasze wyjątkowe poszanowane dla tradycyjnej sztuki rzemieślniczej, obejmującej tysiące lat historii, jest wyczuwalne w każdym z naszych narzędzi. Pielęgnujemy tradycyjne wartości i staramy się ocalić dawną wiedzę. Szczególnie dzisiaj, gdy rzemiosło cierpi na brak dostatecznego uznania i duży niedobór specjalistów. Traktujemy jako swoje zadanie przekazywanie tej wiedzy kolejnym pokoleniom i wzmacnianie roli rzemiosła.

Obserwujemy od dłuższego czasu, że umiejętności i zdolności rzemieślnicze, które dawniej w sposób zupełnie naturalny były przekazywane z pokolenia na pokolenie zanikają, a zainteresowanie wyprodukowaniem czegokolwiek własnymi rękoma maleje. Nasza oferta umożliwiająca wzięcie udziału w różnorodnych warsztatach, to próba przeciwdziałania tym niepokojącym trendom. Z jednej strony nasi instruktorzy przekazują uczestnikom niezbędną fachową wiedzę i mnóstwo umiejętności praktycznych. Z drugiej strony organizowane przez nas kursy to okazja by w dzisiejszym, pędzącym świecie znaleźć chwilę wytchnienia i relaksu, by odpocząć nie tylko fizycznie ale i psychicznie.

W Dictum szczególnie cenimy sobie pracę z najmłodszymi i wspieraniem ich rozwoju. Jeżeli od najmłodszych lat zarazimy dzieci pasją rzemiosła, wzrastają szanse na to, że w przyszłości częściej będą decydować się na związanie swojej zawodowej działalności z tą dziedziną. Dlatego wspieramy stowarzyszenie „Technika dla dzieci”, które pragnie przybliżać dzieciom tematykę techniczną i umiejętności rzemieślnicze.

Radością przepełnia nas fakt, że firma Dictum jest brana pod uwagę jako potencjalny mecenas różnych projektów, inicjatyw i stowarzyszeń. Dla nas jest to oznaka szacunku i zaufania. Chcemy jednak, aby każdemu kierowanemu do nas zapytaniu towarzyszyła świadomość, że Dictum - jak wyżej wspomniano - jest w pierwszej kolejności przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą. Dlatego prosimy o wyrozumiałość gdy odpowiedź na Państwa zapytania zajmuje nam więcej czasu - zgodnie z powyższym- każdą odpowiedź jak i działanie musimy dobrze przemyśleć.