Ostatnia aktualizacja 24.05.2018 r.

1. Ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje w prosty sposób pozwalają zrozumieć, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej dokonywane jest przez operatora witryny. Jego dane kontaktowe możesz znaleźć w nocie prawnej niniejszej strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Niektóre Twoje dane są zbierane w momencie, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Other data are collected automatically by our IT systems when you visit the website. These data are primarily technical data such as the browser and operating system you are using or when you accessed the page. These data are collected automatically as soon as you enter our website.

What do we use your data for?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Pozostałe dane mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w związku ze swoimi danymi?

Masz prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Oprócz tego masz prawo zażądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia usługodawców zewnętrznych

W przypadku Twoich odwiedzin na naszej stronie internetowej możliwa jest statystyczna ocena Twojego zachowania podczas surfowania. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookies i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest z reguły anonimowa; po dokonaniu analizy nie jest możliwe ustalenie, czyjego zachowania ona dotyczyła. Możesz nie zgodzić się na analizę lub uniknąć jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możesz nie zgodzić się na tę analizę. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Cię w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do tematu ochrony danych osobowych. Traktujemy dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych.

W czasie gdy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, które dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ono również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. w czasie komunikacji przez e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja na temat podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

DICTUM GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 3
94447 Plattling
Niemcy

Tel: +49 (0)9931 4058-100
Email: privacy@dictum.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonywanego do momentu jej cofnięcia.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osobowych poszkodowanemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem: .

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Tobie lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazywania danych innemu administratorowi, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki rozpoczyna się od "https://" oraz po symbolu kłódki na pasku Twojej przeglądarki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przesyłane nam przez Ciebie dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu odpłatnej umowy istnieje obowiązek podania nam Twoich danych dotyczących płatności (np. numeru konta w celu autoryzacji polecenia zapłaty), to dane te są wymagane do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnie używanych środków płatniczych (Visa/MasterCard/American Express, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie poprzez połączenie szyfrowane SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki rozpoczyna się od "https://" oraz po symbolu kłódki na pasku Twojej przeglądarki.

W przypadku komunikacji szyfrowanej przesyłane nam przez Ciebie dane dotyczące płatności nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, zablokowanie, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz w każdej chwili prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji o zgromadzonych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu ich przetwarzania oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych, możesz w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mailowych

Niniejszym wyrażamy sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia noty prawnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych, na przykład poprzez spam.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w naszej firmie.

Email: privacy@dictum.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe częściowo wykorzystują tzw. pliki cookies (ciasteczka). Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Służą one temu, aby nasza witryna była przyjaźniejsza w obsłudze, efektywniejsza oraz bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. "ciasteczka sesyjne". Po zakończeniu wizyty są one automatycznie usuwane. Pozostałe pliki cookies pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu, aż zostaną przez niego usunięte. Te cookies umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie.

Możesz dokonać takich ustawień w swojej przeglądarce, dzięki którym będziesz informowany o tworzeniu plików cookies i będziesz wyrażać na nie zgodę tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączać je całkowicie lub tylko dla określonych przypadków oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej witryny.

Pliki cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia elektronicznego procesu komunikacji lub zapewnienia określonych funkcji (np. funkcja koszyka, lista produktów, ostatnio oglądane produkty), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli przechowywane są inne pliki cookies (np. cookies służące do analizy zachowania użytkownika), to zostaną one omówione oddzielnie w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie nam przesyła. Są to:

  • rodzaj i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • nazwa hosta komputera, z którego następuje dostęp
  • godzina zapytania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłasz do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania łącznie z podanymi w formularzu danymi kontaktowymi są przechowywane u nas w celu rozpatrzenia zapytania oraz na potrzeby ewentualnych pytań uzupełniających. Dane te bez Twojej zgody nie są przekazywane dalej.

Przetwarzanie danych wpisanych w formularzu kontaktowym odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonywanych do momentu jej cofnięcia.

Dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na przechowywanie danych lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po rozpatrzeniu Twojego zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe – zwłaszcza okresy przechowywania.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla których dokonano rejestracji. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie przez nas odrzucona.

W przypadku ważnych zmian, na przykład zakresu oferty, lub w przypadku zmian koniecznych z przyczyn technicznych, używamy adresu e-mail podanego przez Ciebie podczas rejestracji, aby móc poinformować Cię o nich.

Przetwarzanie danych wpisanych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dokonanego już przetwarzania danych.

Dane zgromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a po tym czasie zostają usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają zachowane.

Formularz "Produkt ponownie dostępny"

Funkcja ta jest dostępna dla odwiedzających stronę internetową, jeśli produkt ma niepewny czas dostawy, przez co nie można go zamówić. W takim przypadku masz możliwość otrzymywania informacji pocztą elektroniczną, gdy tylko produkt ponownie stanie się dostępny i będzie można go zamówić. Do tego celu wprowadzony przez Ciebie adres e-mail zostanie zapisany w naszej bazie danych. Bez Twojej zgody nie będzie on przekazywany dalej.

Przetwarzanie danych wpisanych w formularzu "Produkt ponownie dostępny" odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonywanych do momentu jej cofnięcia.

Dane podane przez Ciebie w formularzu "Produkt ponownie dostępny" pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na przechowywanie danych lub gdy ustanie cel ich przechowywania. Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe – zwłaszcza okresy przechowywania.

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane dotyczące umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, kształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane kontraktowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi skorzystania z usługi lub wystawienia mu rachunku za skorzystanie z usługi.

Zgromadzone dane klienta są usuwane po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji handlowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają zachowane.

Przekazywanie danych po zawarciu umowy dla sklepów internetowych, dystrybutorów i wysyłki towarów

Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. firmom, którym powierzono dostawę towaru, bankowi, któremu zlecono realizację płatności, lub w celu sprawdzenia Twoich danych adresowych. Dalsze przekazywanie danych nie następuje lub następuje tylko wtedy, gdy wyrazisz na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie są przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawę dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk Lubię to i Udostępnij)

Nasze strony zawierają wtyczki portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA). Wtyczki Facebooka możesz rozpoznać po logo Facebooka lub po przycisku "Like" ("Lubię to") na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

W czasie gdy odwiedzasz nasze strony, poprzez wtyczkę nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje dzięki temu informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę, korzystając ze swojego adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to", kiedy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz dodać link do treści naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Zasadach dotyczących danych na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka Twittera

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje usługi Twitter. Funkcje te są oferowane przez firmę Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie z Twittera i funkcji "Podaj dalej" odwiedzane przez Ciebie strony internetowe są łączone z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Podczas tego procesu dane są także przesyłane do Twittera. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez usługę Twitter. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności serwisu Twitter pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia ochrony danych na Twitterze możesz zmienić w ustawieniach konta pod adresem https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Pinterest

Na naszej stronie używamy wtyczek społecznościowych serwisu Pinterest, który jest administrowany przez firmę Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA ("Pinterest").

Więcej informacji na temat celu, zakresu, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest oraz związanych z tym praw i możliwości ochrony prywatności znajdziesz w Polityce prywatności Pinterest: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy.

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. cookies (ciasteczek). Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Informacje o Twoim korzystaniu z serwisu gromadzone przez cookies są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji swojej oferty internetowej oraz reklamy.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki niej Twój adres IP przed przesłaniem go do USA jest skracany przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tego serwisu Google używa tych informacji do analizy Twojego korzystania z serwisu, tworzenia raportów z aktywności na stronie i świadczenia administratorowi serwisu dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Twój adres IP, przekazany przez przeglądarkę do Google Analytics, nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zablokować zapisywanie cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki; pamiętaj jednak, że w takim wypadku korzystanie z niektórych funkcji serwisu może być ograniczone. Możesz zablokować gromadzenie przez Google danych wygenerowanych przez cookies i powiązanych z Twoim korzystaniem z serwisu (łącznie z Twoim adresem IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie Twoich danych, klikając poniższy link. Tworzony jest plik cookie typu opt-out, który uniemożliwia gromadzenie Twoich danych podczas przyszłych odwiedzin tej strony: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w Google Analytics znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych zlecenia

Zawarliśmy z Google umowę na przetwarzanie danych zlecenia i w pełni wdrożyliśmy surowe wytyczne niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z usługi Google Analytics.

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji "dane demograficzne" Google Analytics. Pozwala ona na tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych osób odwiedzających otrzymanych od zewnętrznych usługodawców. Danych tych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby. Możesz dezaktywować tę funkcję w dowolnym momencie w ustawieniach reklamy na swoim koncie Google lub generalnie zabronić gromadzenia Twoich danych przez Google Analytics, jak przedstawiono w punkcie "Sprzeciw wobec gromadzenia danych".

Remarketing w Google Analytics

Nasze strony internetowe korzystają z funkcji remarketingu w Google Analytics w połączeniu z dostępnymi na różnych urządzeniach funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. Dostawcą tej usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia powiązanie docelowych grup odbiorców reklamy utworzonych z pomocą remarketingu w Google Analytics z dostępnymi na różnych urządzeniach funkcjami Google AdWords i Google DoubleClick. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane wiadomości reklamowe, które zostały do Ciebie dopasowane na podstawie Twojego wcześniejszego zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. na telefonie komórkowym), mogą być wyświetlane także na innym Twoim urządzeniu końcowym (np. na tablecie lub komputerze).

Po wyrażeniu przez Ciebie odpowiedniej zgody Google połączy w tym celu historię przeglądanych stron internetowych i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane wiadomości reklamowe mogą być dostarczane do każdego urządzenia końcowego, na które logujesz się za pomocą swojego konta Google.

W celu obsługiwania tej funkcji Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo powiązane z naszymi danymi Google Analytics, aby definiować i tworzyć grupy docelowe dla reklam wyświetlanych na różnych urządzeniach.

Możesz na stałe sprzeciwić się remarketingowi/targetingowi na różnych urządzeniach poprzez wyłączenie personalizacji reklamy na swoim koncie Google; w tym celu kliknij na poniższy link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

p>

Zestawienie danych zgromadzonych na Twoim koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody, której możesz udzielić lub cofnąć w Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku operacji gromadzenia danych, które nie są zintegrowane z Twoim kontem Google (np. z powodu braku konta Google lub sprzeciwu wobec zintegrowania), gromadzenie danych opiera się na zasadach art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany przeprowadzaniem anonimowej analizy odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Dalsze informacje oraz przepisy dotyczące ochrony danych znajdziesz w Polityce prywatności Google pod adresem: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta witryna korzysta z Google AdWords. AdWords jest internetowym systemem reklamowym dostarczanym przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

W ramach usługi Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy zamieszczonej przez Google tworzony jest plik cookie do śledzenia konwersji. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa zapisuje na komputerze użytkownika. Po 30 dniach te pliki cookies tracą ważność i nie służą do osobistej identyfikacji użytkownika. Gdy użytkownik wchodzi na określone strony tego serwisu, a ważność pliku cookie jeszcze nie upłynęła, Google i my otrzymujemy informację, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Cookies nie można śledzić poprzez witryny klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą cookies konwersji służą do sporządzania statystyk dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni informacji, za pomocą których mogliby zidentyfikować użytkowników osobiście. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz cofnąć zgodę, wyłączając cookie śledzenia konwersji w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Wówczas statystyki śledzenia konwersji przestaną Cię uwzględniać.

"Pliki cookies konwersji" są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji swojej oferty internetowej oraz reklamy.

Więcej informacji na temat usługi Google AdWords i śledzenia konwersji Google znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz dokonać takich ustawień w swojej przeglądarce, dzięki którym będziesz informowany o tworzeniu plików cookies i będziesz wyrażać na nie zgodę tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączać je całkowicie lub tylko dla określonych przypadków oraz aktywować automatyczne usuwanie cookies przy zamykaniu przeglądarki. Dezaktywacja cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności tej witryny.

Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google jest rozwiązaniem umożliwiającym zarządzanie tak zwanymi tagami na stronie internetowej za pośrednictwem interfejsu WWW. Sam menedżer tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych użytkowników, należy zapoznać się z poniższymi informacji na temat usług Google.

Polityka użytkowania: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html.

Bing Universal Event Tracking (UET)

Na naszej stronie internetowej przy użyciu technologii Bing Ads są zbierane i przechowywane dane, z których przy użyciu pseudonimów tworzone są profile użytkowników. Jest to usługa dostarczana przez firmę Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Usługa umożliwia nam śledzenie aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej, jeśli trafiają oni na naszą witrynę za pośrednictwem reklam z Bing Ads. Jeśli trafiasz na naszą stronę za pośrednictwem takiej reklamy, na Twoim komputerze tworzony jest plik cookie. Na naszej stronie internetowej zintegrowany jest tag Bing UET. Jest to kod używany w połączeniu z plikiem cookie do przechowywania niektórych nieosobowych danych dotyczących korzystania z witryny. Obejmują one między innymi czas spędzony na stronie internetowej, obszary strony, które zostały odwiedzone i reklamy, za pośrednictwem których użytkownicy trafili na stronę. Nie są gromadzone informacje o Twojej tożsamości.

Zebrane informacje są przesyłane na serwery Microsoft w Stanach Zjednoczonych i z reguły przechowywane tam przez maksymalnie 180 dni. Możesz zablokować gromadzenie danych wygenerowanych przez plik cookie i powiązanych z Twoim korzystaniem z witryny oraz przetwarzanie tych danych, dezaktywując tworzenie cookies. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność strony internetowej.

Ponadto firma Microsoft za pomocą tak zwanego cross-device trackingu może być w stanie śledzić Twoje zachowanie podczas korzystania przez Ciebie z wielu urządzeń elektronicznych, co pozwala wyświetlać spersonalizowane reklamy na stronach internetowych i w aplikacjach firmy Microsoft. Śledzenie swojego zachowania możesz dezaktywować, wchodząc na stronę http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Szczegółowe informacje na temat usług analizy Bing znajdziesz na stronie internetowej Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Szczegółowe informacja na temat ochrony danych w Microsoft i Bing znajdziesz w Oświadczeniu o ochronie prywatności Microsoft (https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement).

Uptrends Real User Monitoring

Korzystamy z Uptrends Real User Monitoring do pomiaru wydajności doświadczanej przez osoby odwiedzające stronę internetową. Uptrends nie używa plików cookies do zbierania danych ani do śledzenia użytkowników naszej strony internetowej. Zamiast tego Uptrends używa na naszej stronie małego pliku skryptu, który wysyła do serwerów Uptrends dane na temat wydajności odwiedzających naszą stronę. Zbierane od każdego odwiedzającego dane obejmują adresy IP, typy urządzeń, systemy operacyjne i używane przeglądarki. Serwery Uptrends gromadzą dane o wydajności wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową i dostarczają nam informacji, które na bazie powyższych danych umożliwiają nam poprawę komfortu użytkowania strony internetowej. Uptrends wykorzystuje adresy IP odwiedzających naszą stronę internetową w celu uzyskania informacji o kraju odwiedzającego, jednak nic poza tym. Ponadto Uptrends nie przechowuje adresów IP przez dłuższy czas oraz nie śledzi i nie udostępnia informacji o poszczególnych użytkownikach osobom trzecim. W celu ochrony prywatności odwiedzających stronę internetową Uptrends wykorzystuje wersję pliku skryptu, która anonimizuje adres IP przed jego przetworzeniem. Adres IP nigdy nie jest zapisywany ani używany do celów innych niż określenie kraju pochodzenia.

Dalsze informacje oraz przepisy dotyczące ochrony danych znajdziesz w Polityce prywatności Uptrends pod adresem: https://www.uptrends.com/privacy-policy.

7. Newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie newsletter, potrzebny nam jest Twój adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Pozostałe dane nie są gromadzone lub są gromadzone jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Odbywa się ono poprzez certyfikowanego dostawcę newslettera. Twoje dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Dane wprowadzone w formularzu zgłoszenia do newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz jego wykorzystanie do wysyłania newslettera możesz w każdej chwili cofnąć, np. poprzez link "Wypisz się" w newsletterze. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dokonanych już operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam przez Ciebie w celu otrzymywania newslettera są przez nas przechowywane do czasu wypisania się z newslettera i zostają usunięte po odwołaniu subskrypcji. Pozostaje to bez wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy użytkownika).

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek ze strony YouTube, której właścicielem jest Google. Operatorem stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron posiadających wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest wówczas informowany, które witryny odwiedziłeś.

Gdy jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube bezpośrednie powiązanie swojego zachowania podczas surfowania z Twoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Korzystanie z YouTube ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

YouTube is used to help make our website appealing. This constitutes a justified interest pursuant to Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

Google Maps

Ta witryna korzysta z usługi Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą tej usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest przechowywanie Twojego adresu IP. Informacje te z reguły są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na to przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie podanych przez nas na stronie internetowej miejsc. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika znajdziesz w Polityce prywatności Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

9. Operator płatności

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatności za pośrednictwem serwisu PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej "PayPal"). Kiedy wybierasz płatność przez PayPal, podane przez Ciebie dane dotyczące płatności są wysłane do PayPal.

Przesyłanie Twoich danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych dokonanych w przeszłości.

Karta kredytowa (Visa, MasterCard, American Express)

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatności za pomocą karty kredytowej. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn (dalej "Concardis").

Kiedy wybierasz płatność przez Concardis, podane przez Ciebie dane dotyczące płatności są wysłane do Concardis.

Przesyłanie Twoich danych do Concardis odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych dokonanych w przeszłości.

Sofortüberweisung

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatności za pośrednictwem przelewu natychmiastowego "Sofortüberweisung". Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej "Sofort GmbH").

Za pomocą procedury "Sofortüberweisung" otrzymujemy w czasie rzeczywistym potwierdzenie płatności od firmy Sofort GmbH i możemy niezwłocznie rozpocząć wywiązywanie się z naszych zobowiązań.

Jeśli zdecydowałeś się na metodę płatności "Sofortüberweisung", przesyłasz do firmy Sofort GmbH PIN oraz ważny TAN, za pomocą którego może się ona zalogować na Twoje internetowe konto bankowe. Sofort GmbH po zalogowaniu automatycznie sprawdza Twój stan konta i dokonuje przelewu na nasze konto za pomocą przesłanego przez Ciebie kodu TAN. Następnie niezwłocznie przesyła nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu automatycznie sprawdzane są również Twoje obroty, limit kredytowy kredytu w ROR oraz dostępność innych kont i ich sald.

Oprócz kodu PIN i TAN do Sofort GmbH przekazywane są również wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności oraz dane osobowe. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane do realizacji płatności. Przesłanie tych danych jest niezbędne do jednoznacznego ustalenia Twojej tożsamości i zapobieżenia próbom oszustwa.

Przesyłanie Twoich danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili możesz cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych dokonanych w przeszłości.

Szczegóły dotyczące płatności za pośrednictwem Sofortüberweisung znajdziesz pod następującymi adresami: https://www.sofort.de/datenschutz.html oraz https://www.klarna.com/sofort/.