Informacja o ochronie danych osobowych i zgoda na wykorzystywanie danych

Ostatnia aktualizacja dnia 30 06 2023 r.

1. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do tematu ochrony danych osobowych. Traktujemy dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych osobowych. W czasie gdy korzystasz z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, które dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ono również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane. Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych w Internecie (np. w czasie komunikacji przez e-mail) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja na temat podmiotu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
DICTUM GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 3
94447 Plattling
Niemcy
Telefon: +49 (0)9931 4058-100
E-mail: privacy@dictum.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (takich jak imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki rozpoczyna się od „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku Twojej przeglądarki. Gdy szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, przesyłane nam przez Ciebie dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej

Jeżeli po zawarciu odpłatnej umowy istnieje obowiązek podania nam Twoich danych dotyczących płatności (np. numeru konta w celu autoryzacji polecenia zapłaty), to dane te są wymagane do realizacji płatności. Transakcje płatnicze przy użyciu powszechnie używanych środków płatniczych (Visa/MasterCard/American Express, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie poprzez połączenie szyfrowane SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że pasek adresu przeglądarki rozpoczyna się od „https://” oraz po symbolu kłódki na pasku Twojej przeglądarki. W przypadku komunikacji szyfrowanej przesyłane nam przez Ciebie dane dotyczące płatności nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mailowych

Niniejszym wyrażamy sprzeciw przeciwko wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia noty prawnej w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych, na przykład poprzez spam.

2. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w naszej firmie.
E-Mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

3. Dostęp do informacji i ich przechowywanie w urządzeniach końcowych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej informacje mogą być dostępne (np. adres IP) lub przechowywane (np. pliki cookies) na Twoim urządzeniu końcowym. Taki dostęp lub takie przechowywanie mogą wiązać się z dalszym przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu RODO. W przypadkach, gdy taki dostęp do informacji lub takie przechowywanie jest absolutnie konieczne dla technicznie bezbłędnego świadczenia naszych usług, odbywa się to na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1, ust. 2 nr 2 TTDSG.
W przypadkach, gdy taki proces służy innym celom (np. projektowaniu naszej strony internetowej w oparciu o potrzeby), będzie on realizowany wyłącznie na podstawie § 25 (1) TTDSG za Twoją zgodą w myśl art. 6 (1) a RODO. Zgodę tę można odwołać w dowolnej chwili na przyszłość.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz odpowiednich podstaw prawnych w tym kontekście znajduje się w poniższych akapitach dotyczących konkretnych czynności przetwarzania na naszej stronie internetowej.

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Chcąc uatrakcyjnić odwiedziny na naszej strony internetowej i umożliwić korzystanie z szerokiego wachlarza funkcji, stosujemy na różnych stronach tak zwane pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe zapisywane w systemie Twojego urządzenia końcowego. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są ponownie usuwane po zakończeniu sesji, czyli po zamknięciu przez Ciebie swojej wyszukiwarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookies pozostaną na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwią rozpoznanie Twojej wyszukiwarki przy następnych odwiedzinach (tzw. cookies stałe). Zadaniem plików cookies jest pozyskiwanie i przetwarzanie w indywidualnym zakresie określonych informacji o użytkownikach, np. danych o przeglądarce i lokalizacji oraz adresu IP. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który różni się w zależności od rodzaju plików cookie. Okres, na jaki gromadzone są różne pliki cookie, jest podany w przeglądzie ustawień cookies Twojej wyszukiwarki internetowej.

Pliki cookies służą częściowo do upraszczania procesu zamawiania dzięki zapisywaniu ustawień (np. zapamiętywanie zawartości wirtualnego koszyka do czasu późniejszej wizyty na stronie internetowej). Jeżeli używane przez nas pliki cookies przetwarzają również dane osobowe, proces przetwarzania odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO albo w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku udzielenia zgody albo zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, by zapewnić jak najlepszą funkcjonalność strony internetowej oraz wizyta na stronie przyniosła klientowi zadowolenie i wymierny efekt.

Proszę pamiętać, że po wprowadzeniu odpowiednich ustawień w swojej wyszukiwarce będziesz informowany o zainstalowaniu plików cookies i za każdym razem możesz zdecydować o ich zaakceptowaniu albo też wykluczyć akceptowanie plików cookies w określonych przypadkach albo bez względu na okoliczności. Każda wyszukiwarka trochę inaczej zarządza ustawieniami plików cookie. Są one opisane w menu pomocniczym każdej wyszukiwarki. Menu pomocnicze wyjaśnia też, w jaki sposób możesz zmienić ustawienia plików cookie. Ustawienia dla swojej wyszukiwarki możesz znaleźć pod jednym z poniższych linków:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Proszę pamiętać, że jeśli nie zaakceptujesz plików cookies, funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Tutaj możesz zmienić osobiste ustawienia plików cookie tej witryny.

Poniżej znajduje się wykaz wszystkich plików Cookies:

Niezbędne ze względów technicznych
Niezbędne pliki cookie ułatwiają korzystanie ze strony internetowej, dostarczając funkcje podstawowe, jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Bez tych plików cookie nie jest możliwe prawidłowe działanie strony internetowej.
Cookie Typ Wygaśnięcie Przeznaczenie
ElioBack_buttonPressed Local-/Session-Storage   Znacznik wskazujący, czy użytkownik kliknął przycisk Wróć i czy konieczne jest przywrócenie wyświetlonej strony
ElioCouponManager_NoCodeModal Local-/Session-Storage   Wyświetlanie indywidualnego kodu promocyjnego użytkownika Znacznik sygnalizujący, że okno modalne powinno pozostać zamknięte.
ElioCurrencyConverter_ExchangeRates Local-/Session-Storage   Udostępnienie przeliczników do kalkulatora walut.
ElioCurrencyConverter_selectedCurrency Local-/Session-Storage   Zapisywanie aktualnie wybranej waluty w kalkulatorze walut.
ElioGlossar_ Local-/Session-Storage   Udostępnienie wpisów z glosariusza.
ElioGroupSeries_variantClicked Local-/Session-Storage   Znacznik przywrócenia wyświetlonej strony po kliknięciu przycisku Wróć
ElioStorageClearedNew Local-/Session-Storage   Znacznik sygnalizujący, czy nastąpiło już skorygowanie Local Storage.
ElioTabs_selectedTabs Local-/Session-Storage   Znacznik przywrócenia wyświetlonej strony po kliknięciu przycisku Wróć
Test funkcji, czy możliwe jest pisanie wpisów Local-/Session-Storage. Wpis jest automatycznie usuwany zaraz po utworzeniu.      
Sesja HTML Sesja Wewnętrzny unikatowy ID użytkownika sklepu, potrzebny do udostępniania ważnych funkcji, jak koszyk na towary i login.
ShopwarePluginsCoreSelfHealingRedirect Local-/Session-Storage   Funkcja niezbędna ze względów technicznych do przekierowania użytkownika w razie wystąpienia błędów podczas pobierania strony.
__csrf_token- HTML Sesja Gwarantuje bezpieczeństwo osobom odwiedzającym podczas wyszukiwania, zapobiegając Cross-Site Request Forgery.
allowCookie HTML 180 dni Zapisywanie ustawienia odwiedzającego, czy pliki cookie są generalnie akceptowane.
basketCount Local-/Session-Storage   Zapisywanie liczby elementów w koszyku.
cookieDeclined HTML 180 dni Zapisywanie ustawienia odwiedzającego, czy pliki cookie są generalnie zabronione.
cookiePreferences HTML 180 dni Zapisywanie ustawień odwiedzającego w Cookie Consent Manager.
eCurrentSuffix HTML Sesja Jest stosowany w przypadku, gdy wywoływana jest strona sklepu z odpowiednim parametrem w adresie URL i służy do udostępniania odpowiednich informacji o cenach .
eNote_notes Local-/Session-Storage   Zapisywanie artykułów umieszczonych przez użytkownika na liście zawężonego wyboru, umożliwiające wyświetlanie aktywnych przycisków na tej liście.
ePrice HTML 365 dni Zapisywanie ustawienia użytkownika wyświetlania ceny brutto lub netto.
ePriceClose_tax-frame-shown Local-/Session-Storage   Znacznik wskazujący, czy został już wyświetlony wybór cen brutto/netto.
ePush HTML 30 dni Zapisywanie wartości hash elementów przesłanych do wyszukiwarki przez HTTP2-Push.
ffSelectedPerPage HTML Sesja Zapisywanie ustawienia odwiedzającego, ile artykułów ma być wyświetlanych na każdej stronie.
hide-cookie-permission Local-/Session-Storage   Znacznik wskazujący, czy dla określonego sklepu językowego powinna zostać ukryta cookie-permission.
Modernizr Local-/Session-Storage   Test funkcji, czy możliwe jest pisanie wpisów Local-/Session-Storage. Wpis jest automatycznie usuwany zaraz po utworzeniu.
Nocache HTML Sesja Niezbędny plik cookie do sterowania Cache-Handlings.
Shop HTML Sesja Zapisywanie numeru identyfikacyjnego sklepu językowego wywołanego przez osobę odwiedzającą.
testcookie HTML Sesja Test działania ustawień cookie. Ten plik cookie jest automatycznie usuwany zaraz po utworzeniu.
Videojs_preferred_res Local-/Session-Storage   Znacznik preferowanej lub domyślnej rozdzielczości wideo.
x-cache-context-hash HTML Sesja Znacznik przyporządkowania klientowi indywidualnych cen po zalogowaniu.
Partner HTML Sesja Jest stosowany w przypadku, gdy wywoływana jest strona sklepu z odpowiednim parametrem w adresie URL i służy do prowadzenia programu partnerskiego.
Funkcje komfortowe
Stosowanie tego typu plików cookies dodatkowo usprawnia proces dokonywania zakupów, na przykład dzięki funkcji rozpoznawania osób odwiedzających.
Cookie Typ Wygaśnięcie Przeznaczenie
sUniqueID HTML 360 dni Unikalny wewnętrzny ID użytkownika sklepu, potrzebny do udostępnienia funkcji listy zawężonego wyboru.
Statistik & Tracking
Cookie Typ Wygaśnięcie Przeznaczenie
_gid HTML 1 dzień Rejestruje unikalny ID wykorzystywany do wygenerowania danych statystycznych opisujących używanie strony internetowej przez odwiedzającego.
_ga HTML 730 dni Rejestruje unikalny ID wykorzystywany do wygenerowania danych statystycznych opisujących używanie strony internetowej przez odwiedzającego.
_gat / _dc_gtm_ HTML 1 dzień Służy ograniczeniu częstotliwości przesyłania zapytań do Google Analytics.
Ga-disable- HTML Sesja Opt out Google Analytics Tracking.
Ff\-trackables Local-/Session-Storage   Śledzenie kliknięć użytkownika na wewnętrznym banerze sklepu z polecanymi artykułami.
Dmc- 12 HTML 2 lata Wstawianie pikseli w celu zapisywania zachowania użytkownika (oglądane produkty, nawigacja w sklepie; produkty w koszyku) do celów retargetingu.
Dmc- 12-r HTML 2 lata Zapisywanie wszystkich ID kampanii sklepów odwiedzanych przez użytkownika.
x-ua-device HTML Sesja Zapisywanie, z jakiego urządzenia końcowego użytkownik wywołał stronę sklepu. Ta informacja jest wykorzystywana do celów statystycznych oraz do optymalizacji udostępnianych funkcji sklepu.

Local Storage

Oprócz plików cookies wykorzystujemy tzw. technikę Local Storage (znaną także jako „Dane lokalne” i „Pamięć lokalna”). Polega ona na zapisywaniu danych na lokalnym cache przeglądarki, które - o ile nie skasują Państwo w swojej przeglądarce - pozostają zachowane i istnieje możliwość ich odczytu także po zamknięciu okna przeglądarki jak i po zakończeniu działania programu. Dzięki Local Storage Państwa preferencje będą zapisywane na Państwa komputerze, aby umożliwić korzystanie z nich podczas kolejnych odwiedzin na naszych stronach internetowych. Dane zaczerpnięte z Local Storage są wykorzystywane np. do przygotowywania propozycji dopasowanych do Państwa anonimowych odwiedzin naszych stron lub do stworzenia indywidualnej listy zawężonego wyboru.

Osoby trzecie nie mają dostępu do danych zapisywanych w Local Storage, ani też nie mogą ich przekazywać osobom trzecim czy też używać do celów reklamowych. Wykorzystujemy te techniki w uzasadnionym interesie, aby przygotować Państwu właściwą ofertę, zgodnie z artykułem 6 ust. 1 lit. f RODO.

Treściami Local Storage zarządzamy zgodnie z ustawieniami „Kroniki” bądź „Danych lokalnych”, w zależności od używanej przeglądarki. Jeżeli funkcje są w jakiś sposób ograniczone, może dochodzić do ograniczeń w ich działaniu.

Gromadzenie danych podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej

W przypadku korzystania z naszej witryny w celach informacyjnych, czyli bez rejestracji lub przekazywania informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane przesyłane na nasz serwer przez Państwa przeglądarkę (tzw. „Server-Logfiles”). Za każdym razem, gdy wywołujesz naszą stronę internetową, zbieramy następujące dane, których potrzebujemy ze względów technicznych, aby wyświetlić Ci stronę internetową.

 • nasza odwiedzona strona internetowa
 • data i godzina uzyskania dostępu
 • ilość przesłanych danych w bajtach
 • źródło/odsyłacz, z którego trafiłaś/trafiłeś na stronę
 • stosowana wyszukiwarka
 • stosowany system operacyjny
 • stosowany adres IP

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, by poprawiać stabilność i funkcjonalność naszej strony internetowej. Dane nie są nikomu przekazywane ani w żaden inny sposób wykorzystywane. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszej kontroli server logfiles, gdyby konkretne poszlaki wskazywały na nielegalne wykorzystywanie.

Formularz kontaktowy

Jeśli przesyłasz do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania łącznie z podanymi w formularzu danymi kontaktowymi są przechowywane u nas w celu rozpatrzenia zapytania oraz na potrzeby ewentualnych pytań uzupełniających. Dane te bez Twojej zgody nie są przekazywane dalej.
Jeśli przesyłasz do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania łącznie z podanymi w formularzu danymi kontaktowymi są przechowywane u nas w celu rozpatrzenia zapytania oraz na potrzeby ewentualnych pytań uzupełniających. Dane te bez Twojej zgody nie są przekazywane dalej.
Jeżeli chcesz nawiązać kontakt z zamiarem zawarcia umowy, stanowi to dodatkową podstawę prawną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na przechowywanie danych lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po rozpatrzeniu Twojego zapytania). Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe – zwłaszcza okresy przechowywania.

Formularz „Produkt ponownie dostępny”

Funkcja ta jest dostępna dla odwiedzających stronę internetową, jeśli produkt ma niepewny czas dostawy, przez co nie można go zamówić. W takim przypadku masz możliwość otrzymywania informacji pocztą elektroniczną, gdy tylko produkt ponownie stanie się dostępny i będzie można go zamówić. Do tego celu wprowadzony przez Ciebie adres e-mail zostanie zapisany w naszej bazie danych. Bez Twojej zgody nie będzie on przekazywany dalej.
W celu wysłania takiego powiadomienia stosujemy procedurę double-opt-in. Oznacza to, że odpowiednie powiadomienie zostanie przesłane Ci dopiero wówczas, gdy otrzymamy od Ciebie wyraźne potwierdzenie, że zgadzasz się na odebranie takiej wiadomości. Prześlemy Ci wtedy e-mail potwierdzający, w którym zostaniesz poproszony o potwierdzenie woli otrzymania takiej wiadomości poprzez kliknięcie odpowiedniego linku.

Aktywowanie przez Ciebie linku potwierdzającego jest jednoznaczne z udzieleniem nam pozwolenia na użycie Twoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonywanych do momentu jej cofnięcia.

Dane podane przez Ciebie w formularzu „Produkt ponownie dostępny” pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, wycofasz swoją zgodę na przechowywanie danych lub gdy ustanie cel ich przechowywania. Nie ma to wpływu na obligatoryjne postanowienia ustawowe – zwłaszcza okresy przechowywania.

Rejestracja na tej stronie internetowej

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla których dokonano rejestracji. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie rejestracja zostanie przez nas odrzucona. W przypadku ważnych zmian, na przykład zakresu oferty, lub w przypadku zmian koniecznych z przyczyn technicznych, używamy adresu e-mail podanego przez Ciebie podczas rejestracji, aby móc poinformować Cię o nich.
Przetwarzanie danych wpisanych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dokonanego już przetwarzania danych.
Dane zgromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a po tym czasie zostają usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają zachowane.

Przetwarzanie danych (dane klienta i dane dotyczące umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, kształtowania treści lub zmiany stosunku prawnego (dane kontraktowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi skorzystania z usługi lub wystawienia mu rachunku za skorzystanie z usługi. Ponadto Twoje dane są wykorzystywane do celów reklamowych i badania rynku przez odpowiedzialną jednostkę.
Zgromadzone dane klienta są usuwane po zakończeniu stosunków handlowych, bądź też zgodnie z ustawowymi okresami przechowywania.

Przetwarzanie danych w związku z realizacją zamówienia

Nad realizacją Twojego zamówienia współpracujemy z wymienionymi poniżej usługodawcami, którzy pomagają nam w wypełnianiu zawieranych umów w całości lub w części. Tym usługodawcom są przekazywane niektóre informacje osobowe zgodnie z poniższymi informacjami.
W ramach realizacji umowy zgromadzone przez nas dane osobowe przekazujemy firmie transportowej odpowiedzialnej za dostawę, w zakresie niezbędnym do dostarczenia towaru. Twoje dane dotyczące płatności przekazujemy bankowi, któremu powierzono realizację płatności, o ile jest to niezbędne do zrealizowania płatności. W przypadku skorzystania z usług dostawców usług płatniczych, zostaniesz o tym przez nas wyraźnie poinformowana/poinformowany. Podstawą prawną przekazywania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W celu wypełnienia określonych umową zobowiązań wobec klientów współpracujemy z zewnętrznymi firmami kurierskimi. Wybranej przez nas firmie kurierskiej przekazujemy Twoje nazwisko oraz Twój adres dostawy i, o ile jest to niezbędne do wykonania dostawy, Twój numer telefonu, wyłącznie w związku z realizacją dostawy towarów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Angażowanie specjalnych usługodawców w celu rozpatrzenia i realizacji zamówienia na platformach

Zamówienie jest realizowane za pośrednictwem usługodawcy „magnalister” (RedGecko GmbH, Paul-Lincke-Ufer 20-22, 10999 Berlin). Nazwisko, adres oraz inne potrzebne dane osobowe są przekazywane firmie magnalister wyłącznie z celu realizacji zamówienia online, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane są przekazywane tylko, jeśli jest to rzeczywiście konieczne do zrealizowania zamówienia. Ze szczegółami dotyczącymi ochrony danych w firmie magnalister i jej Oświadczeniem o ochronie danych można się zapoznać na jej stronie internetowej https://www.magnalister.com/de/datenschutz.

Kurs

Po wzięciu udziału w jednym z naszych warsztatów otrzymasz kod dostępu do ankiety dotyczącej kursu online. Biorąc udział w dobrowolnej ankiecie, możesz wyrazić swoją opinię na temat kursu. Przechowujemy wprowadzone przez Ciebie dane w celu ciągłego ulepszania naszych ofert i przebiegu kursów. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili cofnąć. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych dokonywanych do momentu jej cofnięcia.

Przekazywanie danych o klientach i ich umowach producentom w celu przedłużenia gwarancji

W ramach naszej oferty współpracujemy z producentami, którzy oferują opcję przedłużonej gwarancji pod warunkiem zarejestrowania urządzenia. Informacje na temat przedłużenia gwarancji można znaleźć na wskazanej stronie artykułu znajdującego się na www.dictum.com. W przypadku zakupu produktów wspominanych producentów, w ramach umowy kupna - sprzedaży, dokonujemy bezpłatnej rejestracji urządzeń u producenta w imieniu klienta. Po zawarciu umowy kupna - sprzedaży dane klienta przechowywane w naszej firmie (imię i nazwisko, adres, adres e-mail przekazany nam przez klienta) są przekazywane producentowi w celu rejestracji urządzenia.

Korzystanie z filmów na YouTube

Ta strona korzysta z funkcji osadzania Youtube do wyświetlania i odtwarzania filmów wideo od dostawcy „Youtube”, który jest częścią Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”).

Wykorzystywany jest tutaj tryb rozszerzonej ochrony danych, który według informacji dostawcy rozpoczyna zapisywanie informacji o użytkowniku tylko i wyłącznie podczas odtwarzania filmów. Po rozpoczęciu odtwarzania osadzonych filmów YouTube, dostawca „Youtube” używa plików cookie do zbierania informacji o zachowaniach użytkowników. Według informacji z „Youtube” są one wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, poprawy przyjazności wobec użytkownika i zapobiegania nadużyciom. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną powiązane bezpośrednio z Państwa kontem po kliknięciu na wideo i potwierdzeniu odpowiedniego pola powiadomienia. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do swojego profilu w serwisie YouTube, należy się wylogować przed aktywowaniem przycisku. Google przechowuje Państwa dane (nawet użytkowników niezalogowanych) jako profile użytkowników i analizuje je. W szczególności taka ocena jest przeprowadzana zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO na podstawie uzasadnionego interesu Google w wyświetlaniu spersonalizowanych reklam, badaniach rynku i/lub tworzeniu swojej strony internetowej w oparciu o potrzeby. Mają Państwo prawo sprzeciwić się utworzeniu wspomnianych profili użytkownika i muszą Państwo skontaktować się z YouTube, aby skorzystać z tego prawa. W trakcie korzystania z YouTube dane osobowe mogą być również przekazywane na serwery Google LLC. w USA.

Więcej o Informacjach o ochronie danych na „YouTube“ znajdą Państwo w polityce prywatności dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy.

O ile jest to wymagane przez prawo, uzyskaliśmy wcześniej Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych w sposób opisany powyżej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO przed ich przetwarzaniem. Odbywa się to poprzez notatkę, którą należy potwierdzić przed odtworzeniem filmu.

Używanie wtyczek Sovido i platformy Sovido

(1) Do prezentacji treści audiowizualnych używamy wtyczki i złącza platformy wideo Sovido. Sovido to platforma do produkcji, przetwarzania i dystrybucji treści audiowizualnych oraz związanych z tym usług, udostępniona przez Sovido GmbH, Vor dem Bardowicker Tore 6a, 21339 Lüneburg, Niemcy.

(2) W celu wykorzystania oferowanej zawartości audiowizualnej Sovido GmbH gromadzi na nasze zlecenie następujące dane:

 • adres IP (w formie anonimowej)
 • stempel czasowy (tzn. data i godzina uzyskania dostępu do wideo)
 • aplikacja kliencka
 • format (tzn. rozdzielczość i jakość), w którym wideo jest odtwarzane

 

(3) W ramach tej procedury poznajemy za pośrednictwem Sovido GmbH dane osobowe, jak adres IP użytkownika (w formie anonimowej) oraz inne, same w sobie niebędące danymi osobowymi, które są niezbędne do prowadzenia ewidencji statystycznej.

5. Przetwarzanie danych w kontekście konkursów na platformach mediów społecznościowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursów, a w szczególności w celu rozesłania nagród.
W celu przeprowadzenia konkursu, zbierane i przechowywane są nazwa profilu używanego na danej platformie oraz, o ile dane te są dostępne, imię i nazwisko danego uczestnika. Aby określić minimalny wiek uczestników, może być wymagana data urodzenia. W celu rozesłania nagród będziemy również zbierać imiona i nazwiska zwycięzców oraz ich adresy i przekazywać te dane firmie wysyłkowej na jej zlecenie. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (wdrożenie środków przedumownych i realizacja umowy).
Jeżeli warunkiem udziału w konkursie jest wyrażenie zgody na otrzymywanie naszego newslettera, gromadzimy również Państwa adres e-mail w celu wysłania newslettera (aby uniknąć powtórzeń, prosimy o zapoznanie się z punktem „reklama/newsletter”).

6. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta witryna korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą usługi jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics korzysta z tzw. cookies (ciasteczek). Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie z witryny. Informacje o Twoim korzystaniu z serwisu gromadzone przez cookies są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Pliki cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresów IP. Dzięki niej Twój adres IP przed przesłaniem go do USA jest skracany przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie administratora tego serwisu Google używa tych informacji do analizy Twojego korzystania z serwisu, tworzenia raportów z aktywności na stronie i świadczenia administratorowi serwisu dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Twój adres IP, przekazany przez przeglądarkę do Google Analytics, nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zablokować zapisywanie cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki; pamiętaj jednak, że w takim wypadku korzystanie z niektórych funkcji serwisu może być ograniczone. Możesz zablokować gromadzenie przez Google danych wygenerowanych przez cookies i powiązanych z Twoim korzystaniem z serwisu (łącznie z Twoim adresem IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics gromadzenie Twoich danych, klikając poniższy link. Tworzony jest plik cookie typu opt-out, który uniemożliwia gromadzenie Twoich danych podczas przyszłych odwiedzin tej strony: Dezaktywacja Google Analytics. Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkowników w Google Analytics znajdziesz w Oświadczeniu o ochronie danych Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zlecenia

Mając w zamiarze używanie Google Analytics zawarliśmy z firmą Google umową powierzenia przetwarzania danych osobowych, na mocy której firma Google jest zobowiązana do ochrony danych osób odwiedzających naszą stronę i do nieprzekazywania ich osobom trzecim.
W kwestii przekazywania danych z UE do USA firma Google powołuje się na tzw. standardowe klauzule ochrony danych osobowych Komisji Europejskiej, które w założeniu mają gwarantować zachowanie europejskiego standardu ochrony danych osobowych w USA.
Dalsze wskazówki dotyczące Google (Universal) Analytics znajdziesz tutaj: https://policies.google.com

Dane demograficzne w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics. Pozwala ona na tworzenie raportów zawierających informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających stronę. Dane te pochodzą z reklam Google opartych na zainteresowaniach oraz z danych osób odwiedzających otrzymanych od zewnętrznych usługodawców. Danych tych nie można przypisać do żadnej konkretnej osoby. Możesz dezaktywować tę funkcję w dowolnym momencie w ustawieniach reklamy na swoim koncie Google lub generalnie zabronić gromadzenia Twoich danych przez Google Analytics, jak przedstawiono w punkcie „Prawo sprzeciwu”.

Remarketing w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z usługi remarketingu w Google Ads, dlatego reklamujemy tę stronę internetową w wynikach wyszukiwania Google, oraz na innych stronach internetowych. Dostawcą usługi jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google”). W tym celu Google instaluje plik cookie w wyszukiwarce Twojego urządzenia końcowego, który automatycznie umożliwia dostarczanie reklamy spersonalizowanej za pomocą pseudonimowego identyfikatora cookie i na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron. Przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Wykraczające ponad to przetwarzanie danych ma miejsce tylko pod warunkiem, że udzielisz zgody firmie Google na kojarzenie Twojej historii przeglądania internetu i aplikacji Google z Twoim kontem Google i na wykorzystywanie informacji z Twojego konta Google do spersonalizowania reklam udostępnianych Ci w internecie. W takim przypadku, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową po wcześniejszym zalogowaniu w Google, firma Google użyje Twoje dane w połączeniu z danymi Google Analytics do tworzenia i definiowania list grup docelowych remarketingu obejmującego wszystkie używane przez Ciebie urządzenia. Dlatego Twoje dane osobowe są przejściowo kojarzone przez Google z danymi Google Analytics w celu utworzenia grup docelowych. W ramach korzystania z usługi remarketingu Google Ads może też dochodzić do przesyłania danych osobowych do serwerów Google LLC. w USA. Możesz dezaktywować na stałe instalację plików cookies służących określaniu preferencji reklamowych, pobierając i instalując wtyczki do przeglądarki dostępne pod poniższym linkiem: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternatywą może być uzyskanie informacji od Digital Advertising Alliance na stronie internetowej www.aboutads.info o instalowaniu plików cookies i wprowadzenie odpowiednich ustawień. Wreszcie możesz tak ustawić swoją wyszukiwarkę, że będziesz informowany o instalowaniu plików cookies i za każdym razem możesz decydować o ich zaakceptowaniu albo też wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach albo bez względu na okoliczności. Odrzucenie cookies może wpłynąć na ograniczenie funkcjonalności naszej witryny.

Dalsze informacje i zasady ochrony danych w odniesieniu do reklamy i Google są udostępnione do wglądu tutaj: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa korzysta z programu reklamy online „Google Ads” a w ramach Google Ads z usługi śledzenia konwersji, której dostawcą jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland („Google”) Korzystamy z oferty Google Ads, aby za pomocą narzędzi reklamowych (tak zwanych Google Adwords) umieszczanych na zewnętrznych stronach internetowych zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty. Odnosząc się do danych z kampanii reklamowych możemy ustalić stopień powodzenia poszczególnych działań reklamowych. Korzystamy z tej możliwości, aby wyświetlać Ci reklamy, które spotkają się z Twoim zainteresowaniem, dostosować naszą stronę internetową do Twoich preferencji i uczciwie kalkulować generowane koszty reklamy.

Plik cookie śledzenia konwersji instalowany jest wtedy, gdy użytkownik kliknie reklamę umieszczoną przez Google. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane w systemie Twojego urządzenia końcowego. Z reguły po 30 dniach te pliki cookies tracą ważność i nie służą do identyfikacji użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza określone strony tego serwisu, a ważność plików cookie jeszcze nie upłynęła, Google i my otrzymujemy informację, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. W ten sposób nie można śledzić cookies przez witryny klientów Google Ads. Informacje zebrane za pomocą cookies konwersji służą do sporządzania statystyk dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni informacji, za pomocą których mogliby zidentyfikować użytkowników osobiście. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zablokować ich używanie, wyłączając cookie śledzenia konwersji za pośrednictwem wyszukiwarki internetowej w „Ustawieniach użytkownika”. Wówczas statystyki śledzenia konwersji przestaną Cię uwzględniać. Dodatki Google Ads są instalowane przez nas na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W ramach korzystania z Google Ads może też dochodzić do przesyłania danych osobowych do serwerów Google LLC. w USA.
Unter der Pod podanym niżej adresem znajdziesz więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych Google: https://www.google.de/policies/privacy/
Możesz dezaktywować na stałe instalację plików cookies służących określaniu preferencji reklamowych, blokując je poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki albo pobierając i instalując dostępne pod poniższym linkiem wtyczki do przeglądarki: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Pamiętaj jednak, że korzystanie z niektórych funkcji strony będzie niemożliwe lub ograniczone, jeśli zdecydujesz się na dezaktywację wykorzystywania plików cookies.
„Pliki cookies konwersji” są przechowywane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Menedżer tagów Google

Menedżer tagów Google jest rozwiązaniem umożliwiającym zarządzanie tak zwanymi tagami na stronie internetowej za pośrednictwem interfejsu WWW. Sam menedżer tagów (który implementuje tagi) nie przetwarza żadnych danych osobowych użytkowników. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych użytkowników, należy zapoznać się z poniższymi informacji na temat usług Google. Zasady używania: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Pingdom

Niniejsza strona internetowa korzysta z oprogramowania monitorującego Pingdom, którego dostawcą jest szwedzka firma Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Szwecja. Pingdom wykorzystuje tzw. cookies, czyli małe pliki tekstowe zapisywane lokalnie w pamięci buforowej wyszukiwarki internetowej osoby odwiedzającej stronę. Wspomniane cookies służą do rozpoznawania wyszukiwarki, umożliwiając analizę odwiedzin, oraz pobieranych treści („performance”) oraz dostępności naszej strony internetowej w celu optymalizacji pobierania i prezentacji treści na stronie.

O ile Państwa dane osobowe także są przetwarzane przez pliki cookies, odbywa się to zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

Chcąc całkowitego wyłączenia używania jakichkolwiek plików cookies na swoim komputerze, mogą Państwo wprowadzić takie ustawienia swojej wyszukiwarki internetowej, które wykluczą możliwość zapisywania kolejnych plików cookies na Państwa komputerze, bądź też spowodują usunięcie już zapisanych plików cookies. Jednakże wyłączenie wszystkich plików cookies może uniemożliwić dalsze wykonywanie niektórych funkcji na naszych stronach internetowych. Wytyczne dotyczące ochrony danych w firmie Pingdom są zamieszczone na stronie https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/.

Przekierowywanie

Witryna korzysta z technologii przekierowującej releva GmbH, Feilnerstr. 10, 10969 Berlin (www.releva.nz). Dzięki niej osoby odwiedzające naszą witrynę otrzymują kierowane bezpośrednio do nich spersonalizowane reklamy oparte na ich własnych zainteresowaniach. Reklamy są wyświetlane na podstawie analizy plików cookie rejestrujących poprzednio odwiedzane witryny. Nie są zbierane żadne dane osobowe. Technologia przekierowywania przechowuje pliki cookie na komputerze lub urządzeniu przenośnym, aby móc gromadzić dane opatrzone pseudonimem dotyczące zainteresowań użytkowników w ramach profilów użytkowników opatrzonych pseudonimem. Dzięki temu możliwe jest indywidualne dostosowywanie reklam do zgromadzonych danych. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że otrzymasz materiały reklamowe dotyczące produktów, które Cię interesują. W zakresie, w jakim zgromadzone informacje zawierają odwołania do osób, są one przetwarzane zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO, a podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes dotyczący osadzania spersonalizowanych reklam i badań rynku. Jeśli jest to wymagane prawnie, przetwarzamy Twoje dane po uzyskaniu stosownego pozwolenia zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO. Możesz cofnąć zgodę w dowolnej chwili, co będzie miało wpływ na dalsze działania. Aby skorzystać z prawa cofnięcia zgody i rezygnacji z plików cookie, wykonaj kroki wymienione w sekcji „Pliki cookie”. Dane zbierane przez pliki cookie na profilu użytkownika opatrzonym pseudonimem nie są używane do identyfikacji tożsamości gościa witryny ani nie są scalane z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu. Więcej informacji i politykę prywatności dotyczącą reklam oraz firmy releva GmbH znajdziesz tutaj: https://releva.nz/datenschutz.

etracker


Na tej stronie internetowej korzystamy z usług firmy etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg) w celu analizy danych dotyczących użytkowania.

Jeśli korzystamy z analitycznych i optymalizacyjnych plików cookie, uzyskujemy uprzednią wyraźną zgodę użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO. Jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę, pliki cookie będą wykorzystywane w celu umożliwienia statystycznej analizy zasięgu tej witryny, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online i procedur testowych, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów.

Nie ustawiamy plików cookie w trybie bez plików cookie w ramach korzystania z etrackera. W trybie bez plików cookie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej oferty online i naszej obecności w Internecie. Ponieważ prywatność odwiedzających jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, są anonimizowane lub pseudonimizowane tak szybko, jak to możliwe. Żadne inne wykorzystanie, łączenie z innymi danymi lub przekazywanie osobom trzecim nie będzie miało miejsca.

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zleceń z etracker GmbH zgodnie z art. 28 RODO. Dane generowane przez etracker są przetwarzane wyłącznie w Niemczech.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się wyżej wymienionemu przetwarzaniu danych, klikając suwak. Sprzeciw nie ma negatywnych konsekwencji. Jeśli suwak nie jest wyświetlany, gromadzenie danych jest już uniemożliwione przez inne środki blokujące.


Więcej informacji na temat ochrony danych w etracker można znaleźć tutaj.

7. Reklama / newsletter

Dane newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie newsletter, potrzebny nam jest Twój adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Pozostałe dane nie są gromadzone lub są gromadzone jedynie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Odbywa się ono poprzez ITG-ONLINE Internet Dienste Thomas Göhrke, Professor-Jostes-Straße 14, 49219 Glandorf (Niemcy) Twoje dane nie są przekazywane osobom trzecim.
Dane wprowadzone w formularzu zgłoszenia do newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz jego wykorzystanie do wysyłania newslettera możesz w każdej chwili cofnąć, np. poprzez link „Wypisz się” w newsletterze. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność dokonanych już operacji przetwarzania danych.
Dane przekazane nam przez Ciebie w celu otrzymywania newslettera są przez nas przechowywane do czasu wypisania się z newslettera i zostają usunięte po odwołaniu subskrypcji. Pozostaje to bez wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy użytkownika).

Reklama za pośrednictwem poczty

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu w personalizowaniu reklamy bezpośredniej zastrzegamy sobie prawo przechowywania w pamięci Twojego imienia i nazwiska, Twojego adresu pocztowego i - jeśli otrzymamy od Ciebie te dodatkowe informacje w ramach stosunku umownego - Twojego tytułu, stopnia akademickiego, Twojego roku urodzenia i informacji dotyczących zawodu, branży lub działalności handlowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i wykorzystania ich w celu przesyłania drogą pocztową interesujących ofert i informacji o naszych produktach.
Masz prawo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu i używaniu Twoich danych do wyżej wspomnianego celu, wysyłając odpowiednią wiadomość do odpowiedzialnej za to osoby.

W celach statystycznych analizujemy anonimowo, jakie linki w newsletterze są klikane. Nie można w ten sposób rozpoznać, kto kliknął link. Na żądanie informujemy bezpłatnie, jakie dane o Tobie zgromadziliśmy. Masz prawo zażądać korekty, zablokowania lub usunięcia Twoich danych.

8. Operator płatności

PayPal

Jeśli dokonujesz płatności za pośrednictwem serwisu Paypal, używasz karty kredytowej za pośrednictwem serwisu Paypal, wystawiasz notę obciążeniową za pośrednictwem serwisu Paypal lub - jeśli taka możliwość jest oferowana - korzystasz z opcji „zakup na rachunek” lub „płatność w ratach” za pośrednictwem serwisu Paypal, w ramach realizacji płatności przekazujemy Twoje dotyczące płatności firmie PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwanej w dalszej części „Paypal”). Dane są przekazywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania płatności.
PayPal zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności kredytowej w przypadku, gdy klient wybiera metodę płatności z użyciem karty kredytowej za pośrednictwem PayPal, noty obciążeniowej za pośrednictwem PayPal albo skorzysta z oferowanych opcji „zakup na rachunek” albo „płatność w ratach” za pośrednictwem PayPal. W związku z tym Twoje dane dotyczące płatności mogą być przekazywane wywiadowniom zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na uzasadniony interes firmy PayPal w stwierdzeniu Twojej wypłacalności. Wynik weryfikacji zdolności kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niewywiązania się z obowiązku zapłaty firma PayPal wykorzystuje przy podejmowaniu decyzji o udostępnieniu określonej metody realizacji zapłaty. Informacja o zdolności kredytowej może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości scoringu). O ile wartości scoringu są uwzględniane w informacji o zdolności kredytowej, ich podstawą jest naukowo uznana metoda matematyczno-statystyczna. W kalkulacji wartości scoringu uwzględnia się między innymi, ale nie wyłącznie, dane adresowe. Dalsze informacje określone prawem o ochronie danych, między innymi o udzielających informacji wywiadowniach, są zawarte w Oświadczeniu o ochronie danych firmy PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
W każdej chwili możesz się sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych wysyłając wiadomość do firmy PayPal. Jednakże nawet wówczas PayPal może zachować prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile jest to niezbędne do zrealizowania płatności zgodnie z zawartymi umowami.

ConCardis

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. płatności za pomocą karty kredytowej. Dostawcą tej usługi płatniczej jest spółka Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn (w dalszej części zwana „Concardis”), której przekazujemy informacje udzielone nam przez Ciebie w ramach procedury zamówienia, wraz z informacjami o Twoim zamówieniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przekazanie danych następuje wyłącznie w celu realizacji płatności za pomocą dostawcy usług płatniczych ConCardis i wyłącznie w koniecznym zakresie. Pod podanym niżej adresem znajdziesz więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych ConCardis: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung.

Przelew natychmiastowy

Po wybraniu metody płatności „NATYCHMIAST” płatność jest realizowana za pośrednictwem dostawcy usługi płatniczej, spółki SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy (poniżej „SOFORT“), której przekazujemy informacje udzielone nam przez Ciebie w ramach procedury zamówienia, wraz z informacjami o Twoim zamówieniu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Spółka Sofort GmbH jest częścią Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Sztokholm, Szwecja). Przekazanie danych następuje wyłącznie w celu realizacji płatności za pomocą dostawcy usług płatniczych SOFORT i wyłącznie w koniecznym zakresie. Pod podanym niżej adresem znajdziesz więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych spółki SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9. Przesyłanie e-mailem aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenia o naborze

Na naszej stronie internetowej umieszczamy w osobnej rubryce ogłoszenia o naborze na aktualnie wolne stanowiska. W odpowiedzi Osoby zainteresowane mogą przesyłać e-mailem swoje aplikacje na udostępniony adres kontaktowy.
Włączając kandydata do procedury aplikacyjnej zakłada się z góry, że wraz z aplikacją przesłaną drogą e-mailową udostępnia nam wszystkie dane osobowe potrzebne do dokonania rzetelnej i ugruntowanej oceny i dokonania wyboru.
Potrzebne dane obejmują ogólne informacje o osobie (imię i nazwisko, adres, dane umożliwiające kontakt telefoniczny lub elektroniczny) oraz świadectwa kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy na danym stanowisku. W niektórych przypadkach potrzebne mogą być także informacje dotyczące stanu zdrowia, które w świetle prawem pracy i ubezpieczeń społecznych muszą być uwzględnione w interesie ochrony socjalnej kandydata.
W każdym ogłoszeniu o naborze podaje się dokładnie, jakie informacje musi zawierać aplikacja, aby mogła zostać wzięta pod uwagę i w jakiej formie informacje te mają być przesłane pocztą elektroniczną.
Po wpłynięciu aplikacji przesłanej na podany pocztowy adres kontaktowy, gromadzimy dane kandydata i analizujemy je wyłącznie w celu rozpatrzenia jego aplikacji. Chcąc uzyskać odpowiedzi na pojawiające się w toku procedury aplikacyjnej pytania, korzystamy - zgodnie z własnym wyborem - z udostępnionego przez kandydata w aplikacji adresu e-mail albo podanego przez niego numeru telefonu.
Co do zasady podstawą prawną przetwarzania tych danych, łącznie z nawiązaniu kontaktu w związku z pytaniami, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z § 26 ust. 1 Ustawy federalnej o ochronie danych. W ich rozumieniu ten etap procedury aplikacyjnej jest traktowany jako wstęp do zawarcia umowy o pracę. Jeżeli w ramach procedury aplikacyjnej pytamy kandydatów o szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 ust. 1 RODO (np. dane dotyczące stanu zdrowia, jak informacje o znacznym stopniu niepełnosprawności), dane te są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b RODO, abyśmy mogli wykonywać prawa wynikające z prawa pracy i prawa o zabezpieczeniu i ochronie socjalnej i wypełnić swoje związane z tym obowiązki. Kumulacyjnie lub alternatywnie przetwarzanie danych szczególnych danych może się opierać również na art. 9 ust. 1 lit. RODO, jeśli służy celom prewencyjnej opieki zdrowotnej albo do oceny zdolności kandydata do pracy.
Jeżeli w toku opisanej wyżej analizy nie dojdzie to wyboru kandydata albo jeśli kandydat przed czasem wycofa swoją aplikację, jego dane przesłane drogą e-mailową oraz cała korespondencja elektroniczna łącznie z początkową wiadomością e-mail z aplikacją zostaną usunięte po odpowiednim powiadomieniu, najpóźniej po upływie 6 miesięcy. Okres ten określa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu, by móc udzielać odpowiedzi na ewentualne późniejsze zapytania i w razie potrzeby wypełnić nasze obowiązki dokumentacji wynikających z przepisów o równym traktowaniu kandydatów.
W przypadku pomyślnego zakończenia procedury aplikacyjnej udostępnione dane będą dalej przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z § 26 ust. 1 Ustawy federalnej o ochronie danych, w związku z zawarciem stosunku zatrudnienia.

10. Prawa osoby zainteresowanej

Obowiązujące prawo o ochronie danych przyznaje Ci obszerne prawa osoby zainteresowanej (prawa do informacji i interwencji) w stosunku do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych osobowych:

Prawo dostępu do informacji art. 15 RODO Przysługuje Ci w szczególności prawo uzyskania informacji, jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym zostały lub zostaną ujawnione Twoje dane, o planowanym okresie przechowywania, bądź kryteriach ustalania okresu przechowywania, przysługującym prawie do sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego, pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały uzyskane od Ciebie, stosowaniu automatycznego procesu decyzyjnego łącznie z profilowaniem a w związku z tym do szczegółowych informacji o zasadach podejmowania decyzji oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby zainteresowanej, oraz o przysługującym Ci prawie do informacji o gwarancjach przyznanych zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazaniem Twoich danych do krajów trzecich;
Prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 RODO: Masz prawo do niezwłocznego dotyczących Cię nieprawdziwych danych i/lub uzupełnienia swoich przechowywanych u nas danych niekompletnych;
Prawo do usunięcia zgodnie z art. 17 RODO: Masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zajdą przesłanki przewidziane w art. 17 ust. 1 RODO. Prawo to jednak nie przysługuje zwłaszcza w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie jest konieczne do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO: Masz prawo zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych, dopóki prawdziwość zakwestionowanych przez Ciebie danych osobowych nie zostanie zweryfikowana, gdy odrzucisz możliwość usunięcia swoich danych z powodu niedozwolonego przetwarzania i zamiast tego zażądasz ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych, gdy Twoje dane będą Ci potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, gdy dane te nie będą już nam niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu lub gdy złożysz sprzeciw ze względów związanych ze swoją szczególną sytuacją, dopóki nie zostanie przesądzone, że nie przeważają nad nimi nasze uzasadnione powody;
Prawo do informacji zgodnie z art. 19 RODO: W sytuacji, gdy w stosunku do podmiotu odpowiedzialnego dochodziłaś/ dochodziłaś prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym zostały ujawnione dotyczące Ciebie dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu zakresu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub związane z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami. Przysługuje Ci prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.
Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO: Masz prawo do otrzymania danych osobowych, przekazanych nam przez siebie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie lub prawo do żądania przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne;
Prawo do odwołania udzielonych zgód zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO: Ponadto masz prawo w każdej chwili odwołać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. W razie wniesienia sprzeciwu właściwe dane zostaną niezwłocznie usunięte, o ile nie zajdą przesłanki stanowiące podstawę prawną dalszego przetwarzania bez zgody zainteresowanego. Odwołanie zgody nie narusza legalności operacji przetwarzania danych, które zostały wykonane na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 RODO: Jeżeli uważasz, że przetwarzanie dotyczących Cię danych osobowych narusza przepisy RODO, masz - z zastrzeżeniem innych środków administracyjnych lub środków prawnych przed sądem - prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, zwłaszcza w państwie członkowskim, na terenie którego znajduje się Twoje miejsce pobytu, Twoje miejsce pracy lub w którym nastąpiło domniemane naruszenie prawa.

PRAWO SPRZECIWU

JEŻELI W RAMACH ZRÓWNOWAŻENIA INTERESÓW PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE ZE WZGLĘDU NA NASZ PRZEWAŻAJĄCY UZASADNIONY INTERES, MASZ W KAŻDEJ CHWILI PRAWO WNIEŚĆ SPRZECIW ZE SKUTKIEM NA PRZYSZŁOŚĆ PRZECIWKO TAKIEMU PRZETWARZANIU, Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI.
JEŚLI SKORZYSTASZ Z PRZYSŁUGUJĄCEGO CI PRAWA SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA TYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ ISTOTNE POWODY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻĄ ND TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI PODSTAWOWYMI I SWOBODAMI, LUB GDY PRZETWARZANIE BĘDZIE SŁUŻYŁO DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH. JEŻELI DOTYCZĄCE CIĘ DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDEJ CHWILI WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU UPRAWIANIA TEGO RODZAJU REKLAMY. MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z PRAWA Z PRZECIWU, JAK WYŻEJ OPISANO.
JEŚLI SKORZYSTASZ Z PRZYSŁUGUJĄCEGO CI PRAWA SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA TYCH DANYCH DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ.

11. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych ustala się w oparciu o właściwą podstawę prawą, w zależności od celu przetwarzania i - o ile ma to zastosowanie - także w oparciu o ustanowiony ustawowo okres przechowywania (np. okresy przechowywania określone w prawie handlowym i podatkowym).
Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO są przechowywane, dopóki osoba zainteresowana nie cofnie swojej zgody.
O ile istnieją ustawowe okresy przechowywania danych przetwarzanych w ramach zobowiązań prawno-handlowych lub podobnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane te są rutynowo usuwane po upływie okresów przechowywania, o ile nie są już potrzebne do wypełnienia umowy lub przygotowania do zawarcia umowy i/lub nie ma z naszej strony uzasadnionego interesu w dalszym przechowywaniu danych.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO są przechowywane, dopóki osoba zainteresowana nie skorzysta ze swojego prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i swobodami, lub też przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Dane osobowe przetwarzane dla celów reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane są przechowywane, dopóki osoba zainteresowana nie skorzysta ze swojego prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO
O ile z innych informacji niniejszej deklaracji o specyficznych okolicznościach przetwarzania danych nie wynika nic innego, przechowywane dane osobowe są na ogół usuwane wówczas, gdy przestają być niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane.