Skargi

Od 15 lutego 2016 r. Komisja Europejska zapewnia platformę pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje to konsumentom możliwość rozstrzygania sporów związanych z ich nakazem w internecie bez konieczności wchodzenia na drogę sądową.
Platforma rozstrzygania sporów jest dostępna na zewnętrznym łączu do platformy OS zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 524/2013: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
W związku z tym jesteśmy prawnie zobowiązani do odesłania Państwa na nasz adres e-mail. Jest to: info@dictum.com. Wszelkie spory wynikające z naszej umowy z klientem staramy się rozstrzygać za obopólną zgodą. Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do udziału w postępowaniach arbitrażowych i niestety nie możemy zaoferować naszym klientom udziału w takich postępowaniach.