Urushi

1 de 2

Ki Urushi

43,90 €

(Contenu: 439,00 € / 1 kg)

T.T.C. + frais de port

N° art. 716240

Ki Urushi pour Suri-Urushi

43,90 €

(Contenu: 439,00 € / 1 kg)

T.T.C. + frais de port

N° art. 716306

Laques intermédiaires, sans huile

57,90 €

(Contenu: 579,00 € / 1 kg)

T.T.C. + frais de port

N° art. 716309

Laques de finition, sans huile

71,20 €

(Contenu: 712,00 € / 1 kg)

T.T.C. + frais de port

N° art. 716324

Laques de finition, avec huile

59,90 €

(Contenu: 599,00 € / 1 kg)

T.T.C. + frais de port

N° art. 716241

Kijo-mi Urushi

129,90 €

(Contenu: 2 598,00 € / 1 kg)

T.T.C. + frais de port

N° art. 716323

Pigments Urushi

29,80 €

(Contenu: 596,00 € / 1 kg)

T.T.C. + frais de port

N° art. 716302

Terre glaise

12,30 €

(Contenu: 24,60 € / 1 kg)

T.T.C. + frais de port

N° art. 716362

1 de 2