Informace o ochraně osobních údajů a souhlas s jejich použitím

Naposledy aktualizováno 27. března 2023

1. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů, ale také v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Když používáte tyto webové stránky, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, na jejichž základě vás lze osobně identifikovat. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Dále popisuje, jak a k jakému účelu se tak děje. Upozorňujeme na to, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní nedostatky. Dokonalá ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Informace o správci

Správcem při zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je:

DICTUM GmbH
Gottlieb-Daimler-Str. 3
94447 Plattling
Deutschland
Telefon: +49 (0)9931 4058-100
E-mail: privacy@dictum.com

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s dalšími rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jmen, e-mailových adres apod.).

Šifrování SSL resp. TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, např. objednávek nebo poptávek, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, šifrování SSL resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že řádek adresy v prohlížeči začíná na „https://“, a podle symbolu zámku na řádku prohlížeče. Když je aktivováno šifrování SSL resp. TLS, nemohou být data, která nám sdělujete, přečtena třetími osobami.

Šifrovaný platební styk na těchto webových stránkách

Pokud po uzavření placené smlouvy existuje závazek sdělit nám vaše platební údaje (např. číslo účtu při zmocnění k inkasu), jsou tyto údaje nutné ke zpracování platby. Platební styk prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa / MasterCard / American Express, inkaso) probíhá výhradně s použitím šifrovaného spojení SSL resp. TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že řádek adresy v prohlížeči začíná na „https://“, a podle symbolu zámku na řádku prohlížeče. Při šifrované komunikaci nemohou být vaše platební údaje, které nám sdělujete, přečteny třetími osobami.

Námitka proti reklamním e-mailům

Tímto se vznáší námitka proti použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinné tiráže k zasílání reklamy a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují možnost podniknutí právních kroků v případě zaslání nevyžádaných reklamních informací, např. prostřednictvím nevyžádaných e-mailů (spamů).

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Zákonem předepsaný pověřenec pro ochranu osobních údajů

V našem podniku jsme jmenovali jednoho pověřence pro ochranu osobních údajů. E-mail: datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de

3. Přístup k informacím v koncových zařízeních a jejich ukládání

Během využívání našich webových stránek může dojít k přístupu k informacím (např. IP adresa) nebo k jejich uložení (např. soubory Cookie) ve vašich koncových zařízeních. S tímto přístupem, resp. s tímto uložením může být spojeno další zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR. V případech, kdy je takový přístup k informacím, resp. takové uložení informací nezbytně nutné pro technicky bezchybné poskytnutí našich služeb, se tak děje na základě § 25 odst. 1 v. 1, odst. 2 bod 2 zákona o ochraně osobních údajů v telekomunikacích. V případech, kdy takový postup slouží k jiným účelům (např. k úpravám našich webových stránek v závislosti na potřebě), se tak děje na základě § 25 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů v telekomunikacích jen s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas lze kdykoli v budoucnu odvolat. Další informace o zpracování vašich osobních údajů a platných právních podkladech v této souvislosti můžete najít v následujících odstavcích o konkrétních činnostech v rámci zpracování na našich webových stránkách.

4. Shromažďování osobních údajů na našich webových stránkách

Soubory cookie

Abychom byli schopni zaručit atraktivní návštěvu našich webových stránek a umožnit používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách takzvané soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Některé z námi používaných souborů cookie se po skončení relace prohlížeče, tedy po zavření prohlížeče, opět smažou (tzv. relační cookies). Jiné soubory cookie zůstávají ve vašem koncovém zařízení a umožňují znovu rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (tzv. perzistentní cookies). Když jsou použity soubory cookie, zjišťují a zpracovávají v individuálním rozsahu určité informace o uživateli, např. údaje o prohlížeči a poloze nebo hodnoty IP adres. Perzistentní cookies se automaticky mažou po uplynutí předem stanovené doby, která se může u různých cookies lišit. Dobu uchovávání příslušných souborů cookie můžete najít v přehledu nastavení cookies ve svém webovém prohlížeči.

Soubory cookie slouží zčásti ke zjednodušení procesu objednání s použitím uložených nastavení (např. zapamatování obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webových stránek). Pokud jednotlivé námi použité soubory cookie také zpracovávají osobní údaje, provádí se zpracování buď podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem plnění smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR v případě uděleného souhlasu, nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro účely našeho oprávněné zájmu na co možná nejlepším fungování webových stránek a na příjemném a efektivním průběhu návštěvy stránek zákazníkem.

Mějte na paměti, že si můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o používání souborů cookie a abyste mohli jednotlivě rozhodnout o jejich povolení, popř. jejich povolení v určitých případech nebo o všeobecném zamítnutí. Různé prohlížeče se liší ve způsobu, jakým spravují nastavení souborů cookie. To je popsáno v menu nápovědy každého prohlížeče, kde se vysvětluje, jak můžete nastavení souborů cookie změnit. Tyto pokyny najdete pro příslušné prohlížeče pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Pamatujte si, že pokud nepřijmete soubory cookie, může být omezena funkčnost našich webových stránek.

Svá osobní nastavení souborů cookie pro tyto webové stránky můžete změnit zde.

Níže je uveden přehled všech souborů cookie:

Technicky nezbytné
Nezbytné soubory cookie pomáhají při používání webové stránky tím, že umožňují provádět základní funkce, jako je navigace na stránkách a přístup do bezpečných sekcí webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto souborů cookie správně fungovat.
Cookie Typ Platnost Účel
ElioBack_buttonPressed Local-/Session-Storage   Příznak, že návštěvník kliknul na tlačítko Zpět, a je tedy nutné provést obnovení zobrazené záložky.
ElioCouponManager_NoCodeModal Local-/Session-Storage   Zobrazení konkrétních kódů akcí návštěvníka. Příznak, že má modální box zůstat zavřený.
ElioCurrencyConverter_ExchangeRates Local-/Session-Storage   Poskytování přepočtových koeficientů pro převodník měn.
ElioCurrencyConverter_selectedCurrency Local-/Session-Storage   Uložení aktuálně zvolené měny v převodníku měn.
ElioGlossar_ Local-/Session-Storage   Poskytování záznamů ve slovníku.
ElioGroupSeries_variantClicked Local-/Session-Storage   Příznak pro obnovení zobrazené záložky při kliknutí na tlačítko Zpět.
ElioStorageClearedNew Local-/Session-Storage   Příznak, jestli proběhlo vyčištění lokální paměti.
ElioTabs_selectedTabs Local-/Session-Storage   Příznak pro obnovení zobrazené záložky při kliknutí na tlačítko Zpět.
Funkční test, jestli lze zapsat záznamy do lokální/relační paměti. Záznam se po vytvoření ihned zase automaticky smaže.      
Session- HTML Relace Jednoznačné interní ID uživatele v obchodě, které je nezbytné pro poskytování podstatných funkcí obchodu, jako je nákupní košík nebo přihlášení.
ShopwarePluginsCoreSelfHealingRedirect Local-/Session-Storage   Technicky nezbytná funkce pro přesměrování stránek při chybách načtení stránek.
__csrf_token- HTML Relace Zaručuje bezpečnost uživatele během prohlížení tím, že brání padělání požadavků napříč stránkami (cross-site request forgery).
allowCookie HTML 180 dnů Uložení nastavení návštěvníka, jestli jsou soubory cookie obecně povolené.
basketCount Local-/Session-Storage   Uložení počtu prvků v nákupním košíku.
cookieDeclined HTML 180 dnů Uložení nastavení návštěvníka, jestli jsou soubory cookie obecně zakázané.
cookiePreferences HTML 180 dnů Uložení nastavení návštěvníka ve správci souhlasu se soubory cookie (Cookie Consent Manager).
eCurrentSuffix HTML Relace Aktivuje se, když je stránka obchodu vyvolána s odpovídajícím parametrem v URL a slouží k poskytování příslušných informací o cenách.
eNote_notes Local-/Session-Storage   Uložení výrobků obsažených v nákupním seznamu uživatele, aby bylo možné zobrazit tlačítka nákupního seznamu jako aktivní.
ePrice HTML 365 dnů Uložení uživatelského nastavení pro zobrazení ceny vč. DPH nebo bez DPH.
ePriceClose_tax-frame-shown Local-/Session-Storage   Příznak, jestli již byl zobrazen výběr ceny vč. DPH nebo bez DPH.
ePush HTML 30 dnů Uložení hash hodnoty prvků zaslaných do prohlížeče prostřednictvím http2-Push.
ffSelectedPerPage HTML Relace Uložení nastavení návštěvníka, kolik výrobků se má zobrazovat na jedné stránce výpisu.
hide-cookie-permission Local-/Session-Storage   Příznak, jestli má být pro určitou jazykovou verzi obchodu skryto povolení cookies.
Modernizr Local-/Session-Storage   Funkční test, jestli lze zapsat záznamy do lokální/relační paměti. Záznam se po vytvoření ihned zase automaticky smaže.
Nocache HTML Relace Soubor cookie nezbytný pro řízení práce s mezipamětí
Shop HTML Relace Uložení identifikačního čísla jazykové verze obchodu vyvolaného návštěvníkem.
testcookie HTML Relace Funkční test nastavení cookies. Tento soubor cookie se po vytvoření ihned automaticky opět maže.
Videojs_preferred_res Local-/Session-Storage   Příznak pro preferované, resp. výchozí rozlišení videa.
x-cache-context-hash HTML Relace Příznak pro přiřazení individuálních zákaznických cen po přihlášení.
x-cache-context-hash HTML Relace Nastaví se, když je stránka obchodu vyvolána s odpovídajícím parametrem partnera v URL a slouží k provozu partnerského programu.
Komfortní funkce
Tyto soubory cookie se používají pro dosažení ještě atraktivnějšího nákupního zážitku, např. pro opětovné rozpoznání návštěvníka.
Cookie Typ Platnost Účel
sUniqueID HTML 360 dnů Jednoznačné interní ID uživatele v obchodě, které je nezbytné k poskytování funkce nákupního seznamu.
Statistika a sledování
Cookie Typ Platnost Účel
_gid HTML 1 den Registruje jednoznačné ID, které se používá pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
_ga HTML 730 dnů Registruje jednoznačné ID, které se používá pro generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku.
_gat / _dc_gtm_ HTML 1 den Slouží k omezení množství požadavků na Google Analytics.
Ga-disable- HTML Relace Opt-out Google Analytics Tracking.
Ff\-trackables Local-/Session-Storage   Sledování klikání návštěvníka na interním bannery s doporučeními obchodu.
Dmc- 12 HTML 2 roky Nastavení pixelů pro ukládání uživatelského chování (prohlížené výrobky, navigace v obchodě, výrobky v nákupním košíku) pro účely znovuzacílení.
Dmc- 12-r HTML 2 roky Uložení všech ID kampaní obchodů, které uživatel navštívil.
x-ua-device HTML Relace Uložení koncového zařízení, z kterého uživatel vyvolal obchod. Tato informace se používá ke statistickým účelům a k optimalizovanému poskytování funkcí obchodu.

Lokální ukládání

Kromě cookies používáme také takzvanou techniku lokálního ukládání (Local Storage), nazývanou též „Lokální data“ nebo „Lokální paměť“. Přitom se ukládají lokálně do mezipaměti vašeho prohlížeče, která – pokud ji sami nevymažete – existuje dál i po zavření okna prohlížeče nebo po ukončení programu a lze ji vyčíst. Při lokálním ukládání se ve vašem počítači ukládají a používají vaše preference při používání našich webových stránek. Data z lokálního ukládání se používají např. k tomu, abychom vám mohli na základě vašeho anonymního používání vydávat doporučení nebo umožnit vytvoření nákupního seznamu.

K osobním údajům uloženým v lokální paměti nemají přístup žádné třetí osoby, tyto osobní údaje rovněž nejsou předávány třetím osobám ani používány k reklamním účelům. Tyto techniky používáme v oprávněném zájmu, abychom vám na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR mohli poskytnout plně funkční nabídky.

Obsah lokální paměti můžete spravovat v prohlížeči s použitím nastavení pro „Kroniku“ nebo pro „Lokální data“, podle toho, jaký prohlížeč používáte. Pokud tyto funkce omezíte, může případně dojít k omezení funkčnosti.

Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

Při čistě informativním prohlížení našich webových stránek, tedy když se nezaregistrujete ani nám jiným způsobem nesdělíte informace, shromažďujeme pouze takové osobní údaje, které sděluje váš prohlížeč našemu serveru (tzv. „serverové protokolové soubory“). Když vyvoláte naše webové stránky, shromažďujeme následující osobní údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné, abychom vám mohli webové stránky zobrazit:

 • aše navštívené webové stránky
 • atum a čas přístupu
 • nožství odeslaných dat v bajtech
 • droj/odkaz, odkud jste přistoupili na stránky
 • oužitý prohlížeč
 • oužitý operační systém
 • oužitá IP adresa

Zpracování se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a fungování našich webových stránek. Nedochází přitom k předání nebo jinému použití osobních údajů. Vyhrazujeme si ovšem právo serverové protokolové soubory dodatečně kontrolovat, jestli neobsahují konkrétní známky protiprávního použití.

Kontaktní formulář

Když nám zašlete poptávku prostřednictvím kontaktního formuláře, ukládáme vaše osobní údaje z poptávkového formuláře spolu s vámi uvedenými kontaktními údaji pro účely zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto osobní údaje nepředáváme bez vašeho souhlasu dál. Zpracování osobních údajů uvedených v kontaktním formuláři se provádí na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) a našeho oprávněného zájmu na řešení vašich záležitostí podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení, které nám zašlete e-mailem. Legitimita procesů zpracování osobních údajů provedených až do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena. Pokud vaše kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, je dodatečným právním podkladem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Osobní údaje, které uvedete v kontaktním formuláři, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o výmaz, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo dokud nepomine účel uchovávání osobních údajů (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Kogentní zákonné předpisy – zejména lhůty archivace – zůstávají nedotčeny.

Formulář „Výrobek opět k dispozici“

Tato funkce je k dispozici návštěvníkovi webových stránek, pokud má výrobek nejistou dodací lhůtu, a nelze ho tedy objednat. Za těchto předpokladů se můžete nechat e-mailem informovat, jakmile bude výrobek opět k dispozici, a bude tedy možné ho objednat. K tomuto účelu je u nás uložena vámi uvedená e-mailová adresa. Tu bez vašeho souhlasu nepředáme dál. Pro zaslání tohoto oznámení používáme tzv. metodu Double Opt-in. To znamená, že vám příslušné oznámení pošleme až poté, co nám výslovně potvrdíte, že s doručením takové zprávy souhlasíte. Poté vám zašleme potvrzovací e-mail, ve kterém vás požádáme, abyste kliknutím na příslušný odkaz potvrdili, že chcete takové oznámení dostat.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělíte souhlas s používáním vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení, které nám zašlete e-mailem. Legitimita procesů zpracování osobních údajů provedených až do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Osobní údaje, které uvedete ve formuláři „Výrobek opět k dispozici“, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o výmaz, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo dokud nepomine účel uložení osobních údajů. Kogentní zákonné předpisy – zejména lhůty archivace – zůstávají nedotčeny.

Registrace na těchto webových stránkách

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat, abyste mohli využívat jejich další funkce. Osobní údaje, které přitom uvedete, použijeme pouze pro využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Při registraci musí být kompletně zadány požadované povinné údaje. Jinak registraci odmítneme. Při důležitých změnách, např. v rozsahu nabídky, nebo při technicky nezbytných změnách použijeme vaši e-mailovou adresu uvedenou při registraci k tomu, abychom vás touto cestou informovali. Zpracování osobních údajů uvedených při registraci se provádí na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení, které nám zašlete e-mailem. Legitimita již provedeného zpracování osobních údajů zůstává tímto odvoláním nedotčena. Osobní údaje zaznamenané při registraci budou u nás uloženy, dokud budete zaregistrováni na našich webových stránkách, a následně budou smazány. Zákonné lhůty archivace zůstávají nedotčeny.

Zpracování osobních údajů (zákaznické a smluvní údaje)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a využíváme pouze tehdy, je-li to nutné pro zdůvodnění, vypracování obsahu nebo změnu právního vztahu (stavové údaje). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, kde je dovoleno zpracovávat osobní údaje za účelem provedení smluvních nebo předsmluvních opatření. Osobní údaje související s využíváním našich internetových stránek (údaje o využívání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, je-li to nutné k umožnění nebo vyúčtování využití služby uživatelem. Kromě toho se vaše osobní údaje používají pro účely reklamy a průzkumu trhu správce. Výmaz získaných osobních údajů zákazníka se provádí po skončení obchodního vztahu, resp. v souladu se zákonnými archivačními lhůtami.

Zpracování osobních údajů při zpracování objednávky

Při zpracování vaší objednávky spolupracujeme s níže uvedenými poskytovateli služeb, kteří nás plně nebo částečně podporují při realizaci uzavřených smluv. Těmto poskytovatelům služeb se v souladu s následujícími informacemi sdělují určité osobní údaje. Námi shromážděné osobní údaje jsou v rámci provádění smlouvy předávány přepravnímu podniku pověřenému dodáním v rozsahu nezbytném k dodání zboží. Vaše platební údaje předáváme v rámci realizace platby pověřenému úvěrovému ústavu v rozsahu nezbytném k realizaci platby. Pokud použijeme poskytovatele platebních služeb, výslovně vás o tom budeme informovat. Právním podkladem pro předávání osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Při plnění našich smluvních závazků vůči našim zákazníkům spolupracujeme v oblasti přepravy s externími partnery. Jednomu z námi vybraných přepravních partnerů sdělíme vaše jméno a vaši dodací adresu, a pokud je to nezbytné pro dodání, také vaše telefonní číslo, a to výhradně pro účely dodání zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Využívání speciálních poskytovatelů služeb pro zpracování a vyřízení objednávky na platformách

Objednávku vyřizuje poskytovatel služeb „magnalister“ (RedGecko GmbH, Paul-Lincke-Ufer 20-22, 10999 Berlin). Jméno, adresa a případné další osobní údaje se sdělují firmě magnalister podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR výhradně pro účely vyřízení online objednávky. Vaše osobní údaje se přitom předávají pouze tehdy, je-li to skutečně nezbytné pro vyřízení objednávky. Podrobnosti o ochraně osobních údajů ve společnosti magnalister a její prohlášení o ochraně osobních údajů lze najít na internetové stránce společnosti magnalister na https://www.magnalister.com/de/datenschutz.

Ankety týkající se kurzů

Když se zúčastníte některého z našich kurzů, obdržíte přístupový kód k naší online anketě týkající se kurzu. Zde můžete dobrovolně vyjádřit svůj názor na navštívený kurz. Údaje, které uvedete, uložíme pro účely průběžného zlepšování našich nabídek a průběhu kurzů. Zpracování osobních údajů se provádí na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení, které nám zašlete e-mailem. Legitimita procesů zpracování osobních údajů provedených až do odvolání zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Předávání zákaznických a smluvních údajů výrobcům za účelem prodloužení záruky

V rámci naší nabídky spolupracujeme s výrobci, kteří za podmínky registrace zařízení nabízejí rozšířené záruční výkony. Informace o rozšířených záručních výkonech najdete na www.dictum.com na stránce příslušného výrobku. Pokud zákazník pořídí výrobky těchto výrobců, provedeme jako servisní výkon v rámci kupní smlouvy jeho jménem bezplatnou registraci zařízení u výrobců. Po uzavření kupní smlouvy budou osobní údaje zákazníka uložené v naší firmě (jméno, adresa a e-mailová adresa, které nám sdělil zákazník) předány výrobcům za účelem registrace zařízení.

Používání videí na YouTube

Tyto webové stránky používají funkci vnoření YouTube pro zobrazování a přehrávání videí dodavatele „YouTube“, který náleží společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Přitom se používá rozšířený režim ochrany osobních údajů, který podle informací poskytovatele aktivuje ukládání informací o uživateli teprve během přehrávání videa/videí. Když je spuštěno přehrávání vnořených videí YouTube, nastaví poskytovatel „YouTube“ soubory cookie pro získání informací o uživatelském chování. Podle „YouTube“ slouží tyto informace mimo jiné k zaznamenávání statistik videí, zvyšování spokojenosti uživatelů a k zamezení nepřístojného jednání. Když se přihlásíte ke Google, přiřadí se vaše osobní údaje přímo k vašemu účtu, jakmile kliknete na video a potvrdíte příslušné pole s upozorněním. Jestliže si přiřazení ke svému profilu na YouTube nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše osobní údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocení se provádí zejména podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, provádění průzkumů trhu a/nebo úpravách jejích webových stránek podle potřeby. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, kterou musíte adresovat na YouTube. V rámci používání YouTube může dojít také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.

Další informace o ochraně osobních údajů u „YouTube“ najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele na: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Pokud je to ze zákona nutné, vyžádali jsme si pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů před zpracováním váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. To se provádí formou upozornění, které musíte před přehráním videa potvrdit.

Používání pluginu Sovido a platformy Sovido

(1) Pro zobrazování audiovizuálního obsahu používáme plugin a napojení na video platformu Sovido. Sovido je platforma pro výrobu, zpracování a distribuci audiovizuálního obsahu a s ním souvisejících služeb, kterou pro nás zajišťuje společnost Sovido GmbH, Vor dem Bardowicker Tore 6a, 21339 Lüneburg, Německo.

(2) Společnost Sovido GmbH shromažďuje při využívání nabízeného audiovizuálního obsahu z našeho pověření následující osobní údaje:

 • IP adresa (v pseudonymizované formě)
 • časové razítko (tzn. datum a čas přístupu k videu)
 • uživatelský agent
 • formát (tzn. rozlišení a kvalita), v jakém je video přehráno
 

(3) V rámci tohoto procesu získáváme prostřednictvím společnosti Sovido GmbH osobní údaje, jako je vaše IP adresa (v pseudonymizované formě) a další zjišťované osobní údaje, které jsou nebytné pro statistickou evidenci.

5. Zpracování osobních údajů v rámci výherních her na platformách sociálních médií

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely řádného provedení a zpracování výherních her a zejména pro zaslání výhry.
Pro realizaci výherní hry se shromažďuje a ukládá název profilu použitý na příslušné platformě a, pokud je uvedeno, také jméno a příjmení příslušného účastníka. Ke zjištění minimálního věku pro účast je případně požadováno zadání data narození. Při zaslání výhry zjišťujeme od výherce/výherců navíc jméno, příjmení a adresu a předáváme tyto osobní údaje námi pověřenému dopravci. Předání vašich osobních údajů třetím osobám nad tento rámec se neprovádí.
Právním základem pro toto zpracování vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (provedení předsmluvních opatření a plnění smlouvy). Pokud účast na výherní hře závisí na souhlasu s odběrem našeho newsletteru, shromažďujeme pro účely zasílání newsletteru navíc vaši e-mailovou adresu (aby se předešlo opakování, odkazujeme na tomto místě na bod „Reklama/newsletter“).

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Google Analytics používá takzvané „soubory cookie“. Jedná se o textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání webových stránek. Informace o vašem využívání těchto webových stránek vytvořené s použitím souborů cookie se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Ukládání souborů cookie služby Google-Analytics se provádí na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Anonymizace IP

Na těchto webových stránkách máme aktivovanou funkci anonymizace IP. Vaše IP adresa je přitom v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA službou Google zkrácena. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a zkracuje se až tam. Z pověření provozovatele těchto webových stránek používá společnost Google tyto informace k vyhodnocování vašeho využívání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s využíváním webových stránek a internetu pro provozovatele webových stránek. IP adresa sdělená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými osobními údaji u společnosti Google.

Plugin prohlížeče

Ukládání souborů cookie můžete vhodným nastavením softwaru svého prohlížeče zabránit; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nemusí být možné využívat v plném rozsahu všechny funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání osobních údajů vytvářených s použitím souborů cookie, které se týkají vašeho využívání webových stránek (vč. vaší IP adresy), společností Google, jakož i zpracování těchto osobních údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Námitka proti shromažďování osobních údajů

Shromažďování svých osobních údajů službou Google Analytics můžete zabránit tak, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se soubor Opt-Out cookie, který zabrání shromažďování vašich osobních údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivace Google Analytics. Více informací o nakládání s osobními údaji uživatelů v Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování údajů zakázek

Ohledně využívání služby Google Analytics jsme uzavřeli se společností Google smlouvu o zakázkovém zpracování, která zavazuje společnost Google chránit osobní údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je třetím osobám. Při přenosu osobních údajů z EU do USA se přitom Google odvolává na tzv. standardní doložky Evropské unie o ochraně osobních údajů, jejichž účelem
je zaručit dodržování evropské úrovně ochrany osobních údajů také v USA. Další informace o službě Google (Universal) Analytics najdete zde: https://policies.google.com

Demografické atributy u Google Analytics

Tyto webové stránky využívají funkci „demografické atributy“ služby Google Analytics. Je tedy možné vytvářet zprávy obsahující informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto osobní údaje pocházejí z reklamy Google zaměřené na zájmy a z údajů o návštěvnících od třetích dodavatelů. Tyto osobní údaje nelze přiřadit k žádné konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat pomocí nastavení zobrazení ve svém účtu Google, nebo můžete shromažďování svých osobních údajů službou Google Analytics způsobem popsaným v bodě „Právo vznést námitku“ celkově zakázat.

Google Analytics Remarketing

Naše webové stránky využívají funkce Google Ads Remarketing, které umožňují používat pro reklamy na těchto webových stránkách výsledky vyhledávání Google, ale také vyhledávání na webových stránkách třetích osob. Dodavatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). K tomuto účelu ukládá Google v prohlížeči vašeho koncového zařízení soubor cookie, který pomocí pseudonymního ID cookie a na základě vámi navštívených stránek automaticky aktivuje reklamu zaměřenou na zájmy. Zpracování se provádí na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování osobních údajů nad tento rámec se provádí, pouze když udělíte společnosti Google svůj souhlas s tím, aby propojila vaše procházení internetu a aplikací v prohlížeči s vaším účtem Google a používala informace z vašeho účtu Google k personalizaci reklam, které uvidíte na webu. Budete-li v tomto případě během návštěvy našich webových stránek přihlášeni k účtu Google, použije Google vaše osobní údaje společně s údaji ze služby Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing nad rámec konkrétního zařízení. Přitom budou vaše osobní údaje z účtu Google přechodně propojeny za účelem vytvoření cílových skupin s údaji ze služby Google Analytics. V rámci používání funkcí Google Ads Remarketing může dojít také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA. Používání souborů cookie pro zobrazování reklam můžete trvale deaktivovat tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný na následujícím odkaze: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
Alternativně se můžete informovat o používání souborů cookie a provést nastavení u Digital Advertising Alliance na internetové adrese www.aboutads.info. A konečně, prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o použití souborů cookie a abyste mohli jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí, popř. jejich přijetí v určitých případech nebo je všeobecně vyloučit. Při nepřijetí souborů cookie může být omezena funkčnost našich webových stránek.

Podrobné informace a ustanovení týkající se ochrany osobních údajů s ohledem na reklamu a Google si můžete zobrazit zde: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google AdWords a Google Conversion-Tracking

Tyto webové stránky používají online reklamní program „Google Ads“ a v rámci Google Ads funkci Conversion-Tracking od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Nabídku Google Ads používáme k tomu, abychom pomocí reklamních prostředků (tzv. Google Adwords) upozorňovali na externích webových stránkách na naše atraktivní nabídky. Na základě dat z reklamních kampaní můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Cílem je, abychom vám zobrazovali reklamy, které pro vás budou zajímavé, zvýší přitažlivost našich webových stránek pro vás a umožní poctivou kalkulaci vzniklých nákladů na reklamy.

Soubor cookie pro Conversion-Tracking se aktivuje, když uživatel klikne na reklamu Ads od společnosti Google. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Tyto cookies ztrácejí zpravidla po 30 dnech svou platnost a neslouží k identifikaci osob. Pokud uživatel navštíví určité sekce těchto webových stránek a platnost souboru cookie ještě neskončila, můžeme Google a my rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads dostává jiný soubor cookie. Cookies tedy nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků Google Ads. Informace získané s použitím konverzních cookies slouží k vytváření konverzních statistik pro zákazníky Google Ads, kteří se rozhodli pro funkci Conversion-Tracking. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku opatřenou značkou Conversion-Tracking. Neobdrží však žádné informace, na základě kterých by mohli uživatele osobně identifikovat. Pokud se nechcete zúčastnit sledování, můžete zablokovat používání této funkce tak, že pomocí svého internetového prohlížeče deaktivujete cookie Google Conversion-Tracking pod heslem „Uživatelská nastavení“. Nebudete pak zahrnuti do statistik Conversion-Tracking. Google Ads používáme jen na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. V rámci používání funkcí Google Ads může dojít také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti Google najdete na následující internetové adrese: https://www.google.de/policies/privacy/ Používání souborů cookie pro zobrazování reklam můžete trvale deaktivovat tak, že mu zabráníte odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče nebo si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de
Pamatujte si, že když deaktivujete používání souborů cookie, nebude eventuálně možné používat určité funkce těchto webových stránek nebo to může být možné jen omezeně. Ukládání „konverzních cookies“ se provádí na základě vašeho souhlasu podle. čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je řešení, s nímž je možné spravovat prostřednictvím webového rozhraní takzvané tagy webových stránek. Samotná funkce Tag Manager (která implementuje tagy) nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů. Pokud jde o zpracování osobních údajů uživatelů, odkazujeme na následující pokyny ke službám Google. Směrnice pro používání: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html.

Pingdom

Tyto webové stránky používají monitorovací službu Pingdom, která je poskytována švédskou společností Pingdom AB, Kopparbergsvägen 8, 722 13, Västerås, Švédsko. Pingdom používá tzv. soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které se lokálně ukládají v mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Tyto soubory cookie slouží k opětovnému rozpoznání prohlížeče a umožňují tak analyzovat vaše přístupy, ale také chování („Performance“) a dostupnost našich webových stránek, a to za účelem vylepšení načítání a prezentací obsahu na webových stránkách.

Pokud tyto soubory cookie také zpracovávají osobní údaje, děje se tak podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR na základě vašeho souhlasu.

Chcete-li na svém počítači všeobecně deaktivovat používání souborů cookie, můžete si nastavit internetový prohlížeč tak, aby se v budoucnu nemohly již žádné soubory cookie ve vašem počítači ukládat, resp. aby byly již uložené soubory cookie smazány. Deaktivace všech souborů cookie však může vést k tomu, že na našich webových stránkách již nebude možné provádět některé funkce. Směrnice pro ochranu osobních údajů ve společnosti Pingdom najdete na https://www.pingdom.com/legal/privacy-policy/.

Znovuzacílení (Retargeting)

Tyto webové stránky používají technologii znovuzacílení od společnosti releva GmbH, Feilnerstr. 10, 10969 Berlin (www.releva.nz). Ta umožňuje cíleně oslovovat návštěvníky našich internetových stránek personalizovanou reklamou zaměřenou na jejich zájmy. Reklamní prostředky se přitom zobrazují na základě analýzy dřívějšího uživatelského chování založené na souborech cookie, přičemž se ale neukládají žádné osobní údaje. Při použití technologie znovuzacílení se ve vašem počítači nebo mobilním koncovém zařízení ukládá soubor cookie, který umožňuje zaznamenávat pseudonymizované údaje o vašich zájmech v rámci pseudonymizovaného uživatelského profilu a následně individuálně přizpůsobovat reklamu uloženým informacím. Tyto soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači nebo mobilním koncovém zařízení. Zobrazuje se vám tedy reklama, která s vysokou pravděpodobností odpovídá vašim zájmům o výrobky a informace. Pokud zjištěné informace vykazují osobní charakter, provádí se zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zobrazování personalizované reklamy a na průzkumech trhu. Pokud je to ze zákona nutné, musíme si pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů vyžádat váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Chcete-li uplatnit své právo na odvolání, využijte možnost vznesení námitky popsanou v kapitole „Soubory cookie“. Informace vytvořené pomocí souborů cookie v pseudonymním uživatelském profilu se nepoužívají k osobní identifikaci návštěvníků těchto webových stránek a nespojují se s osobními údaji nositele pseudonymu. Podrobné informace a ustanovení týkající se ochrany osobních údajů s ohledem na reklamu a společnost releva GmbH si můžete prohlédnout na https://releva.nz/datenschutz.

Technologie hurra.com Ads Defender Click Fraud

Na našich webových stránkách používáme službu Ads Defender Click Fraud od společnosti Hurra Communications GmbH, Wollgrasweg 27, 70599 Stuttgart, Německo. Služba je určena k analýze a prevenci podvodných kliknutí v našich zobrazovaných reklamách. Podvodné kliknutí na zobrazené reklamy spočívá v tom, že je generováno automatickými nástroji nebo že provádí více kliknutí na zobrazené reklamy, která pravděpodobně neplynou ze skutečného zájmu uživatele. Právním podkladem pro využívání této služby je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Existuje oprávněný zájem na sledování podvodných aktivit spojených s podvodným klikáním a na ochraně před nimi, ale také na zajištění správného fungování našich systémů. Při analýze prováděné touto službou se po kliknutí na reklamní zobrazení zjišťují a ukládají následující osobní údaje: IP adresa, informace o použitém prohlížeči, informace o operačním systému, informace o poloze, volající URL, další online identifikátory, např. ID kliknutí a souboru cookie, doba trvání používání a čas přístupu, jakož i informace o interakcích s reklamním prostředkem a našimi webovými stránkami. Pokud služba zjistí nápadné chování a vznikne podezření na podvodné klikání, může zaslat tuto IP adresu společnosti Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko). U služeb Google může docházet k přenosu osobních údajů do USA. Společnost Google je certifikovaná podle rámcové dohody o ochraně osobních údajů mezi EU a USA („EU-US Privacy Shield“), viz: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Další informace o ochraně osobních údajů u společnosti hurra.com najdete na: https://privacy.hurra.com

etracker

Na této stránce využíváme služby společnosti etracker GmbH (Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburk) k analýze dat o užívání.
Pokud využíváme analytické a optimalizační soubory cookie, předem si vyžádáme váš výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 v. 1 písm. a) GDPR. Jestliže nám udělíte souhlas, uloží se soubory cookie, které umožňují statistickou analýzu dosahu této stránky, měření úspěchu našich marketingových kroků online a provádění testů různých verzí naší internetové prezentace či jejích částí, abychom je mohli optimalizovat.
V režimu „cookieless“ neukládáme při využívání služeb od společnosti etracker žádné soubory cookie. V tomto režimu probíhá zpracování osobních údajů v souladu s našimi oprávněnými zájmy dle čl. 6. odst. 1 v. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace naší internetové nabídky a prezentace. Jelikož soukromí návštěvníků přikládáme velký význam, údaje, které by mohly mít vazbu na jednotlivce, jako jsou IP adresa, přihlašovací údaje či údaje o zařízení, co nejdříve anonymizujeme či pseudonymizujeme. K jinému používání údajů, jejich spojování s jinými údaji či předávání třetím stranám nedochází.
Se společností etracker GmbH jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů dle čl. 28 GDPR. Údaje, které budou vygenerovány pomocí služeb společnosti etracker, budou zpracovávány výhradně v Německu.
Proti výše uvedenému zpracování můžete kdykoli vznést námitku kliknutím na přepínač. Tato námitka nemá žádné nepříznivé dopady. Pokud se přepínač nezobrazí, znamená to, že shromažďování údajů již brání jiné blokační mechanismy.

Další informace k ochraně osobních údajů ve společnosti etracker najdete zde.

7. Reklama / newsletter

Údaje newsletteru

Pokud chcete získat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní zkontrolovat, jestli jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a jestli souhlasíte s odebíráním newsletteru. Další osobní údaje se nezjišťují, popř. se zjišťují pouze na dobrovolné bázi. Tyto osobní údaje používáme výhradně pro zasílání vyžádaných informací. To zajišťuje společnost ITG-ONLINE Internet Dienste Thomas Göhrke, Professor-Jostes-Straße 14, D-49219 Glandorf. Předání vašich osobních údajů třetím osobám nad tento rámec se neprovádí.
Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři přihlášení k odběru newsletteru se provádí výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas s uchováváním osobních údajů (e-mailové adresy) a jejich využívání k zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, např. s použitím odkazu „Odhlásit z odběru“ v newsletteru. Legitimita již provedených procesů zpracování osobních údajů zůstává tímto odvoláním nedotčena. Vaše osobní údaje uchovávané u nás pro účely odběru newsletteru zůstávají u nás uloženy až do vašeho odhlášení z odběru newsletteru a po odhlášení newsletteru se smažou. Osobní údaje, které jsou u nás uloženy pro jiné účely (např. e-mailové adresy pro členskou sekci), tím zůstávají nedotčeny.

Reklama zasílaná poštou

Na základě našeho oprávněného zájmu na personalizované přímé reklamě si vyhrazujeme právo uchovávat vaše jméno a příjmení, vaši poštovní adresu a, pokud jsme od vás v rámci smluvního vztahu získali příslušné doplňující údaje, také váš titul, akademickou hodnost, váš rok narození a vaše profesní, oborové nebo obchodní označení podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR a využívat je k zasílání zajímavých nabídek a informací o našich výrobcích poštou. Uchovávání a využívání svých osobních údajů k tomuto účelu můžete kdykoli odmítnout zasláním odpovídající zprávy správci.

Pro statistické účely vyhodnocujeme v anonymní formě, na které odkazy v newsletteru bylo kliknuto. Přitom nelze poznat, která konkrétní osoba klikla.
Na vyžádání vám bezplatně sdělíme, jaké vaše osobní údaje máme uložené. Máte právo požadovat opravu, zablokování nebo výmaz svých osobních údajů.

Facebook Pixel pro vytváření Custom Audiences

V rámci naší online nabídky se používá tzv. „Facebook-Pixel“ sociální sítě Facebook, tuto funkci provozuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irsko („Facebook“). Pokud uživatel klikne na některou z námi aktivovaných zobrazených reklam, která se přehrává na Facebooku, přidá Facebook Pixel k URL naší propojené stránky dodatek. Pokud naše stránka umožňuje sdílení údajů s Facebookem pomocí funkce Pixel, zapíše se tento parametr URL do prohlížeče uživatele ve formě souboru cookie, který sám aktivuje naši propojenou stránku. Tento soubor cookie je pak přečten funkcí Facebook Pixel a umožní předání údajů na Facebook. S použitím funkce Facebook Pixel může Facebook vyhodnotit návštěvníka naší online nabídky jako cílovou skupinu pro zobrazování reklam (tzv. „Facebook-Ads“). V souladu s uvedeným používáme Facebook-Pixel k tomu, aby se námi aktivované Facebook-Ads zobrazovaly jen takovým uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši online nabídku nebo vykazují určité atributy (např. zájem o určitá témata nebo výrobky, které jsou určeny na základě navštívených webových stránek), které Facebooku sdělíme (tzv. „Custom Audiences“). S použitím funkce Facebook Pixel chceme rovněž zajistit, aby naše Facebook-Ads odpovídaly potenciálním zájmům uživatelů a nepůsobily jako obtěžující. Můžeme tak vyhodnocovat účinnost facebookových reklamních zobrazení pro účely statistik a průzkumů trhu, přičemž sledujeme, jestli byli uživatelé po kliknutí na reklamu zobrazenou na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „Conversion“). Získané osobní údaje jsou pro nás anonymní a neposkytují nám žádnou možnost zpětně vysledovat identitu uživatelů. Osobní údaje jsou ovšem ukládány a zpracovávány Facebookem, takže umožňují spojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může používat tyto osobní údaje pro vlastní reklamní účely podle směrnice o ochraně osobních údajů ve společnosti Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). Údaje mohou Facebooku a jeho partnerům umožnit aktivaci zobrazení reklamy na Facebooku i mimo něj. Zpracování osobních údajů související s používáním funkce Facebook Pixel se provádí na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu na vyhodnocování, optimalizaci a úsporném provozu naší online nabídky a našich reklamních opatření podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Informace vytvořené Facebookem se zpravidla přenášejí na server společnosti Facebook a zde ukládají; přitom může dojít také k přenosu na servery společnosti Meta Platforms Inc. v USA. Chcete-li celkově zakázat zaznamenávání vašich osobních údajů s použitím funkce Facebook Pixel a jejich využívání pro zobrazování Facebook-Ads, můžete kliknutím na níže uvedený odkaz aktivovat soubor Opt-Out cookie, který Facebook Pixel-Tracking deaktivuje: Deaktivace funkce Facebook Pixel Tento soubor Opt-Out cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu. Pokud soubory cookie v tomto prohlížeči smažete, musíte znovu kliknout na výše uvedený odkaz. Pokud je to ze zákona nutné, musíme si pro výše uvedené zpracování vašich osobních údajů vyžádat váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Chcete-li uplatnit své právo na zrušení, využijte výše popsanou možnost vznesení námitky.

8. Zprostředkovatelé plateb

PayPal

Při platbě prostřednictvím PayPal, platební kartou prostřednictvím PayPal, inkasem prostřednictvím PayPal nebo – pokud jsou nabídnuty – metodou „Nákup na fakturu“ nebo „Platba na splátky“ prostřednictvím PayPal, předáváme vaše platební údaje v rámci zpracování platby společnosti PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). Předání se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro zpracování platby. Společnost PayPal si u platebních metod kreditní karta prostřednictvím PayPal, inkaso prostřednictvím PayPal nebo – pokud jsou nabídnuty – „Nákup na fakturu“ nebo „Platba na splátky“ prostřednictvím PayPal vyhrazuje právo provést kontrolu bonity. Přitom se v případě potřeby předávají vaše platební údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě oprávněného zájmu společnosti PayPal na zjištění vaší platební schopnosti u informačních agentur. Výsledek kontroly bonity ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti výpadku platby používá PayPal pro účely rozhodnutí o schválení příslušné platební metody. Informace o bonitě mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud jsou do výsledných informací o bonitě zahrnuty hodnoty skóre, mají svůj základ ve vědecky uznávané metodě matematické statistiky. Do výpočtu hodnot skóre se mimo jiné, ale ne výhradně, zahrnují adresní údaje. Další informace o právech na ochranu osobních údajů, mimo jiné o využívaných informačních agenturách, najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full Toto zpracování svých osobních údajů můžete zasláním zprávy společnosti PayPal kdykoli odmítnout. Společnost PayPal však má případně právo vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud je to nezbytné pro zpracování platby v souladu se smlouvou.

ConCardis

Na našich webových stránkách nabízíme mimo jiné platbu platební kartou. Poskytovatelem této platební služby je společnost Concardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn (dále jen „Concardis“), které podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR předáváme kromě informací o vaší objednávce také vaše osobní údaje, které jste nám sdělili v rámci procesu objednání. Vaše osobní údaje se předávají výhradně za účelem zpracování platby poskytovatelem platebních služeb ConCardis a pouze v rozsahu, který je k tomu nezbytný. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti ConCardis najdete na následující internetové adrese: https://www.concardis.com/datenschutz.

Převod Sofort

Při volbě platební metody „SOFORT“ provádí zpracování platby poskytovatel platebních služeb SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo (dále jen „SOFORT“), kterému podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR předáváme kromě informací o vaší objednávce také vaše osobní údaje, které jste nám sdělili v rámci procesu objednání. Společnost Sofort GmbH je členem skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). Vaše osobní údaje se předávají výhradně za účelem zpracování platby poskytovatelem platebních služeb SOFORT a pouze v rozsahu, který je k tomu nezbytný. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti SOFORT najdete na následující internetové adrese: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

9. Odpovídání na pracovní inzeráty e-mailem

Na našich webových stránkách zveřejňujeme ve zvláštní rubrice aktuálně volná pracovní místa, o která se mohou zájemci ucházet e-mailem na uvedené kontaktní adrese. Přijetí do výběrového řízení přitom předpokládá, že nám uchazeč spolu se žádostí zaslanou e-mailem poskytne také všechny osobní údaje potřebné pro fundované a informované posouzení a výběr.
K nezbytným osobním údajům přitom patří všeobecné informace o osobě (jméno, adresa, možnost telefonického nebo elektronického kontaktu) a relevantní doklady o kvalifikacích nezbytných pro nabízené místo. Kromě toho mohou být případně vyžadovány informace o zdravotním stavu, kterým musí být věnována zvláštní pozornost podle pracovního a sociálního práva v zájmu sociální ochrany osoby uchazeče.
Jaké informace musí v konkrétním případě obsahovat žádost o zaměstnání, abyste mohl/a být zařazen/a do výběru, a v jaké formě musí být tyto informace sděleny e-mailem, lze najít v popisu příslušné pracovní pozice. Po doručení žádosti o zaměstnání, zaslané na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu, jsou u nás osobní údaje uchazeče uloženy a vyhodnocovány výhradně za účelem zpracování žádosti o místo. V případě dotazů, které se eventuálně vyskytnou v průběhu zpracování, použijeme podle našeho vlastního výběru buď e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo uvedené uchazečem v jeho žádosti o zaměstnání.
Právním podkladem pro toto zpracování, včetně kontaktování v případě dotazů, je obecně čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG, v jehož smyslu je proces podání žádosti považován za první krok k uzavření pracovní smlouvy. Pokud jsou v rámci uchazečského řízení zjišťovány od uchazečů zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. údaje o zdravotním stavu, jako jsou informace o těžkém zdravotním postižení), provádí se zpracování podle čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR, abychom neporušili práva vyplývající z pracovního zákoníku a práva na sociální bezpečnost a sociální ochranu a abychom mohli v této souvislosti dostát svým povinnostem.
Kumulativně nebo alternativně se může zpracování zvláštních kategorií osobních údajů opírat také o čl. 9 odst. 1 písm. h GDPR, pokud se provádí pro účely zdravotní prevence nebo posouzení práceschopnosti uchazeče. Pokud v průběhu výše popsaného posuzování nedojde k vybrání uchazeče, nebo uchazeč svou žádost o zaměstnání předčasně stáhne, budou jeho osobní údaje sdělené e-mailem, jakož i veškerá elektronická písemná komunikace včetně původního uchazečského e-mailu, po náležitém upozornění nejpozději po 6 měsících smazány. Tato lhůta se vyměřuje na základě našeho oprávněného zájmu na tom, aby bylo možné odpovědět na případné navazující otázky k žádosti o zaměstnání a aby bylo možné splnit naše povinnosti poskytnou důkazy podle předpisů o rovném zacházení s uchazeči. V případě úspěšné žádosti o zaměstnání jsou poskytnuté osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR ve spojení s § 26 odst. 1 BDSG dál zpracovávány pro účely realizace zaměstnaneckého poměru.

10. Práva subjektu údajů

Platné právo na ochranu osobních údajů vám poskytuje vůči správci ohledně zpracování vašich osobních údajů rozsáhlá práva subjektu údajů (právo na informace a na zásahy), o kterých vás informujeme níže:

Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Máte zejména právo na informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo jsou vaše osobní údaje zpřístupněny, a o plánované době archivace, resp. kritériích pro stanovení doby archivace, dále máte právo na opravu, výmaz a omezení zpracování, právo na odmítnutí zpracování, právo na stížnost u dozorového úřadu, právo znát původ svých osobních údajů, pokud jste je sami neposkytli, právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování, a popř. na průkazné informace o použité logice a o dosahu a zamýšlených následcích takového zpracování, které se vás týkají, máte rovněž právo na informace o zárukách, které existují podle čl. 46 GDPR při předávání vašich osobních údajů do třetích zemí; Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na neprodlenou opravu nesprávných osobních údajů, které se vás týkají, a/nebo na doplnění svých neúplných osobních údajů, které jsou u nás uloženy; Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR: Při splnění předpokladů podle čl. 17 odst. 1 GDPR máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů. Toto právo však neplatí zejména tehdy, když je zpracování nezbytné pro uplatnění práva na svobodného vyjádření názoru a na svobodný přístup k informacím, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, realizaci nebo obhajobu právních nároků; Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, dokud není zkontrolována vámi rozporovaná správnost vašich osobních údajů, pokud kvůli nepřípustnému zpracování osobních údajů odmítnete výmaz svých osobních údajů a místo toho si vyžádáte omezení zpracování svých osobních údajů, když jsou vaše osobní údaje nezbytné k uplatnění, realizaci nebo hájení právních nároků poté, co tyto osobní údaje již nepotřebujeme k dosažení účelu, nebo pokud jste podali námitku z důvodu své zvláštní situace, není-li ještě stanoveno, zda naše oprávněné důvody převažují; Právo na informování podle čl. 19 GDPR: Jestliže uplatníte vůči správci své právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování, je správce povinen informovat o této opravě, výmazu nebo omezení zpracování všechny příjemce, jimž byly osobní údaje, které se vás týkají, sděleny, ledaže by se to ukázalo jako nemožné nebo spojené s nepřiměřenými náklady. Máte právo být o těchto příjemcích informováni. Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu nebo si vyžádat jejich předání jinému správci, pokud je to technicky proveditelné; Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte kdykoli právo odvolat s platností do budoucna souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste někdy udělili. V případě odvolání souhlasu vymažeme neprodleně příslušné osobní údaje, pokud nelze jejich další zpracování opřít o právní podklad ke zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na legitimitu zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání; Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR: Pokud jste názoru, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR, máte – aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky – právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde máte trvalý pobyt či pracoviště nebo kde došlo k domnělému porušení.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

POKUD V RÁMCI ZVÁŽENÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE KDYKOLI PRÁVO Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLYNOU Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, VZNÉST PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA NÁMITKU. POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚDAJŮ. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ VŠAK ZŮSTÁVÁ VYHRAZENO, POKUD MŮŽEME PRO ZPRACOVÁNÍ DOLOŽIT NALÉHAVÉ CHRÁNĚNÉ DŮVODY, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K UPLATNĚNÍ, REALIZACI NEBO HÁJENÍ PRÁVNÍCH NÁROKŮ. POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ, PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY. NÁMITKU MŮŽETE VZNÉST PODLE VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ. POKUD UPLATNÍTE SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU.

11. Doba archivace osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se vyměřuje na základě příslušného právního podkladu, účelu zpracování a navíc, pokud je stanovena, na základě příslušné zákonné lhůty archivace (např. obchodně- a daňově-právní lhůty archivace).
Při zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR se tyto osobní údaje uchovávají tak dlouho, dokud subjekt údajů svůj souhlas neodvolá. Pokud existují zákonné lhůty pro archivaci osobních údajů, které jsou zpracovávány v rámci obchodně-právních nebo jim podobných závazků na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, jsou tyto osobní údaje po uplynutí lhůt archivace obvykle smazány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo přípravu smlouvy a/nebo pokud z naší strany netrvá žádný oprávněný zájem na jejich dalším uchovávání.
Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR se tyto osobní údaje uchovávají tak dlouho, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, ledaže bychom mohli doložit naléhavé chráněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo by zpracování sloužilo k uplatnění, realizaci nebo hájení právních nároků. Při zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR se tyto osobní údaje uchovávají tak dlouho, dokud subjekt údajů neuplatní své právo vznést námitku podle čl. 21 odst. 2 GDPR.
Pokud z jiných informací v tomto prohlášení nevyplývá nic jiného o specifických situacích zpracování, smažou se uložené osobní údaje v ostatních případech tehdy, když už nejsou nezbytné pro účely, pro které byly zjištěny nebo jiným způsobem zpracovány.