Nano Hone

Nano Hone Surf Stone Diamond Sharpening Block

137,50 €

z VAT plus koszty wysyłki

Numer artykułu 711250

Kamien do ostrzenia Nano Hone

47,50 €

z VAT plus koszty wysyłki

Numer artykułu 711249

Oprawka kamienia do ostrzenia Nano Hone

93,80 €

z VAT plus koszty wysyłki

Numer artykułu 711219

Nano Hone Water Container for Grinding Work

179,00 €

z VAT plus koszty wysyłki

Numer artykułu 711217

Plyta bazowa Nano Hone

22,90 €

z VAT plus koszty wysyłki

Numer artykułu 711211

Nano Hone Adhesive Tape for Sharpening Stones

4,90 €

z VAT plus koszty wysyłki

Numer artykułu 711244

Osełka wykończeniowa Nano-Strop, aluminiowa

119,00 €

z VAT plus koszty wysyłki

Numer artykułu 711225

Zestaw kamieni do ostrzenia Nano Hone

259,00 €

z VAT plus koszty wysyłki

Numer artykułu 711229